reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 14 lipca 2010

Merazet kupiony przez Forcom

W poniedziałek za 15.5 mln zł Forcom Sp. z o.o. kupił kontrolny pakiet akcji prywatyzowanej Merazet S.A.: to pierwsza zakończona powodzeniem prywatyzacja spółki elektronicznej od wielu lat.

Forcom Sp. z o.o. specjalizuje się w dostarczaniu kompletnych systemów informatycznych dla dużych sieci handlowych. Systemy oferowane dla sklepów oparte są o oprogramowanie tworzone w całości przez Forcom i obejmują najczęściej dostarczenie kompletnego sprzętu (kasy typu POS z peryferiami, komputery sieci, systemy wagowe), oprogramowania oraz prac instalacyjnych i wdrożeniowych. Oficjalny komunikat MSP brzmi: ‘W dniu 12 lipca 2010 r., w związku z uznaniem oferty złożonej przez „Forcom” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu za najkorzystniejszą, Minister Skarbu Państwa wyraził zgodę na zbycie 85% akcji Merazet S.A. na rzecz powyższego oferenta. Cena zaoferowana przez „Forcom” Sp. z o.o. wyniosła 20,30 zł za 1 akcję, tj. 15.486.362,50 zł za pakiet 85% akcji. Stosownie do treści rozdziału IX ust. 1 zaproszenia do przetargu publicznego na nabycie akcji Merazet S.A., z oferentem, który wygrał przetarg umowa sprzedaży akcji Spółki zostanie zawarta w terminie 60 dni od daty powiadomienia go o dokonanym wyborze.’
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 12 2020 12:15 V18.6.4-1