reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© GOV: Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Przemysł elektroniczny |

Powstanie polska, narodowa fabryka ogniw jonowych?

Ministerstwo Klimatu i Środowiska pisze, że 29 maja w towarzystwie Piotra Dziadzio, wiceministra klimatu i środowiska, przedstawiciele spółek skarbu państwa i wybranych uczelni podpisali list intencyjny dotyczący współpracy w zakresie elektrochemicznego magazynowania energii.

"Kluczowym obszarem magazynowania energii jest magazynowanie energii dostępnej dla nas wszystkich - dla obywatela”  – mówił Piotr Dziadzio, wiceminister klimatu i środowiska.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zauważa, że zgromadzony potencjał naukowy i inwestycyjny umożliwi budowę fabryk ogniw jonowych, które miałyby zostać wykorzystane w polskich magazynach energii, zarówno prosumenckich, jak i wielkoskalowych.

„Magazynowanie energii to jeden z ważniejszych obszarów transformacji energetycznej. Podpisany dziś dokument pozwoli na krok w przyszłość, zarówno w magazynowaniu energii prosumenckiej, jak i tej wielkoskalowej” – mówił dalej wiceminister.

Podczas podpisywania listu intencyjnego Piotr Dziadzio zwrócił również uwagę, że projekt z udziałem spółek skarbu państwa oraz uczelni wyższych został oparty na polskiej myśli technicznej i polskich zasobach surowcowych.

„Naszym celem jest wykorzystanie dostępnego krajowego potencjału surowcowego do budowy ogniw, jak i magazynów energii. Realizujemy tym samym zadania wynikające z Polityki Energetycznej Państwa i Polityki Surowcowej Państwa. Rozwój technologii magazynowania energii to konieczność dla sprawnego funkcjonowania systemu elektroenergetycznego w Polsce i dalszego dynamicznego rozwoju energetyki prosumenckiej” – powiedział Piotr Dziadzio.

W związku z wojną na Ukrainie i niepewną sytuacją geopolityczną, kraje Unii Europejskiej zaczęły dążyć do większej niezależności. Duży nacisk kładziony jest zatem na bezpieczeństwo energetyczne. Podpisanie niniejszego listu intencyjnego jest krokiem właśnie w tym kierunku, w czym pomóc ma rozwój technologii elektrochemicznego magazynowania energii.  

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zaznacza też, że rozwój sektora magazynów energii może przyczynić się do powstania w Polsce ponad 26 tys. miejsc pracy.

List intencyjny został podpisany przez przedstawicieli:

  • PKN Orlen S.A.;
  • Grupy Azoty S.A.;
  • KGHM Polska Miedź S.A.;
  • PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.;
  • Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica;
  • Politechniki Warszawskiej;
  • Uniwersytetu Jagiellońskiego;
  • Uniwersytetu Warszawskiego.

reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
June 13 2024 13:49 V22.4.55-2