reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Saab
Przemysł elektroniczny |

Nowe wsparcie UE dla przemysłu obronnego?

30 marca Komisja Europejska poinformowała w komunikacie prasowym o przyznaniu 1,2 mld euro na zwiększenie zdolności obronnych UE i innowacji w dziedzinie obronności. Uznano jednak, że jest to niewystarczające i 3 maja ogłoszono propozycję przeznaczenia 500 mln euro oraz nowych środków na rzecz pilnego zwiększenia zdolności przemysłu obronnego UE w zakresie produkcji amunicji.

„Komisja przyjęła dziś akt o wspieraniu produkcji amunicji (ASAP) odnośnie do toru działań nr 3 przewidzianego w planie uzgodnionym przez Radę w dniu 20 marca, w celu pilnego dostarczenia amunicji i pocisków Ukrainie oraz pomocy państwom członkowskim w uzupełnieniu ich zapasów. Poprzez wprowadzenie ukierunkowanych środków, w tym finansowych, akt ten ma na celu zwiększenie zdolności produkcyjnej UE oraz rozwiązanie problemu bieżącego niedoboru amunicji i pocisków, a także komponentów do nich. Będzie on wspierać wykorzystywanie zapasów państw członkowskich (tor działań nr 1) oraz wspólne zamówienia dotyczące amunicji (tor działań nr 2).” – napisano na oficjalnej stronie internetowej Unii Europejskiej.

Jak wyjaśniono dalej, szczególny nacisk zostanie położony na zdolność reagowania oraz możliwości unijnego przemysłu obronnego w zakresie zapewnienia terminowego dostarczania amunicji i pocisków w Europie.

Na decyzje o wsparciu europejskiego przemysłu zbrojeniowego w bezpośredni sposób wpłynął przedłużający się konflikt na Ukrainie, czyli tuż za granicą Unii Europejskiej. Komisja Europejska zaznaczyła, że kluczowe znaczenie dla naszego bezpieczeństwa oraz w związku z „ciągłymi wysyłkami na rzecz wsparcia Ukrainy” ma właśnie terminowa dostępność amunicji i pocisków.

Komisja Europejska wysunęła więc wniosek o przydzielenie budżetu w wysokości 500 mln euro, który miałby wspomóc te cele. Budżet ten pochodzi z przesunięcia środków z różnych instrumentów, w szczególności Europejskiego Funduszu Obronnego, oraz przyszłego aktu na rzecz wzmocnienia europejskiego przemysłu obronnego przez wspólne zamówienia (EDIRPA) – napisano w komunikacie prasowym.

„Ukraina w bohaterski sposób opiera się brutalnemu rosyjskiemu najeźdźcy. Podtrzymujemy naszą obietnicę wspierania Ukrainy i jej obywateli tak długo, jak będzie to konieczne. Aby bronić swojego kraju, odważni żołnierze ukraińscy potrzebują jednakże wystarczającej ilości sprzętu wojskowego. Europa zwiększa swoje trójtorowe wsparcie. Po pierwsze, państwa członkowskie dostarczają dodatkową amunicję z istniejących zapasów, korzystając ze wsparcia pochodzącego z nowego Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju w wysokości 1 mld euro. Po drugie, wraz z państwami członkowskimi zamówimy wspólnie więcej amunicji dla Ukrainy i udostępnimy na ten cel dodatkowe miliardy euro. Dzisiaj natomiast rozpoczynamy realizację trzeciego toru działań. Chodzi o zwiększenie i przyspieszenie produkcji amunicji przez przemysł obronny w Europie.” – oświadczyła Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. „Pomoże to dostarczyć więcej amunicji Ukrainie na potrzeby obrony jej obywateli, a także wzmocni nasz europejski potencjał obronny. Wraz z państwami członkowskimi uruchomimy kolejny 1 mld euro w celu zwiększenia zdolności produkcyjnych w całej Europie. Stanowi to kluczowy element strategicznej zdolności Europy do obrony jej interesów i wartości oraz do utrzymania pokoju na naszym kontynencie.”

Proponowane przez Komisję Europejską środki miałoby w znacznym stopniu przyczynić się do wzmocnienia przemysłu produkcji amunicji i pocisków w UE, w tym również ich materiałów wejściowych. Wsparcie  miałoby zostać udzielone w formie dotacji na działania, które wsparłyby europejski przemysł obronny, zwiększyły zdolności produkcyjne i rozwiązywały problem stwierdzonych wąskich gardeł. Komisja Europejska w komunikacie prasowym pisze, że wsparcie finansowe zostanie udzielone na następujące działania przyczyniające się do: 

  • optymalizacji, rozszerzenia, modernizacji, aktualizacji lub zmiany przeznaczenia istniejących zdolności produkcyjnych;
  • tworzenia nowych zdolności produkcyjnych;
  • ustanowienia transgranicznych partnerstw przemysłowych, w tym za pośrednictwem partnerstw publiczno-prywatnych, mających przykładowo na celu zapewnienie dostępu do strategicznych komponentów lub surowców bądź ich rezerwację;
  • budowania i udostępniania zdolności produkcyjnych zarezerwowanych na wypadek znacznego wzrostu zapotrzebowania;
  • testowania lub regeneracji (w celu rozwiązania problemu starzenia się), aby móc wykorzystać istniejące zasoby amunicji i pocisków;
  • przekwalifikowania i podniesienia kwalifikacji siły roboczej.

„Akt o wspieraniu produkcji amunicji (ASAP) ma bezprecedensowy charakter. Chcemy bezpośrednio wspierać, za pomocą środków finansowych UE, zwiększenie potencjału naszego przemysłu obronnego z korzyścią dla Ukrainy i własnego bezpieczeństwa. W ostatnich tygodniach odwiedziłem osobiście główne unijne zakłady produkcji amunicji. Europa dysponuje znacznymi, zróżnicowanymi zdolnościami produkcyjnymi w zakresie obronności. Skala jej możliwości nie pozwala obecnie na zaspokojenie potrzeb obronnych Ukrainy i naszych państw członkowskich, ale z pewnością ma ona potencjał, aby to osiągnąć. Jestem przekonany, że w ciągu 12 miesięcy będziemy w stanie zwiększyć nasze zdolności produkcyjne aż do poziomu 1 mln sztuk amunicji dla Ukrainy rocznie. ASAP da naszemu przemysłowi obronnemu bodziec do rozwijania zdolności na rzecz bezpieczeństwa Ukrainy i Europy.” – powiedział Thierry Breton, komisarz do spraw rynku wewnętrznego.

Jest to kolejne przedsięwzięcie, które znajdzie bezpośrednie przełożenie w wyglądzie mapy przemysłu zbrojeniowego w Europie. 

Wiele firm z polskiego sektora zbrojeniowego będzie można odwiedzić podczas Evertiq Expo Kraków, czyli jednodniowych targach, połączonych z konferencją i warsztatami, które odbędą się 14 czerwca. Zapraszamy więc do Międzynarodowego Centrum Targowo-Kongresowego EXPO Kraków. Zarejestruj się już dziś, wstęp na Evertiq Expo jest darmowy.


reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 14 2024 07:33 V22.4.46-2
reklama
reklama