reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Creotech Instruments
Przemysł elektroniczny |

Creotech Instruments notuje spadek przychodów

Zawiązana w 2008 roku przez Grzegorza Kasprowicza, Grzegorza Bronę i Pawła Kasprowicza polska spółka przedstawiła sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2022. Zauważyć można w nim spadek przychodów Creotech Instruments.

Spółka z siedzibą w warszawie wskazuje w sprawozdaniu na kilka kluczowych dla niej rodzajów działalności: 

  • Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn; 
  • Produkcja elementów elektronicznych; 
  • Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych; 
  • Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego; 
  • Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych; 
  • Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej;
  • Działalność związana z oprogramowaniem; 
  • Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne; 
  • Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania.

W 2022 roku łączne przychody netto Creotech Instruments ze sprzedaży wyniosły 20,7 mln zł. Wynik ten oznacza spadek względem wypracowanych w 2021 roku 33 mln zł. 

Przychody Creotech Instruments wyniosły ogólem 35,7 mln zł za 2022 rok. Jest to również spadek w porównaniu do 42,2 mln zł z 2021 roku. 

Spółka zanotowała ujemny wynik EBIDTA na poziomie -4,5 mln zł. Jest to jednak ściśle związane z dużymi wydatkami poniesionymi w związku z działalnością badawczo-rozwojową.

„Rok 2022 był dla Creotech Instruments okresem bardzo intensywnego rozwoju na drodze do zrealizowania transformacji z zaawansowanego start-upu, w podmiot znacznie dojrzalszy, ze zweryfikowanym portfolio technologicznych produktów w każdym obszarze działalności. Jestem zadowolony, że udało nam się osiągnąć główne cele jakie postawiliśmy przed każdym segmentem Spółki, w tym poszczególnymi departamentami. Dokonaliśmy tego pomimo wysokiej niepewności gospodarczej, w tym środowiska inflacyjnego i zakłóceń w globalnych łańcuchach dostaw. Szybkie reagowanie i skuteczne dostosowanie się do zmieniającego otoczenia pozwoliło nam pozyskać szereg intratnych kontraktów, które przyczyniły się do wzmocnienia naszej pozycji na międzynarodowej arenie. Stajemy się pożądanym partnerem w dużych i międzynarodowych projektach, nie tylko w segmencie kosmicznym, ale również kwantowym, którego rozwój zapowiada się w kolejnych latach równie obiecująco. Wierzę, że rok 2023 pozwoli nam się dobrze przygotować do oczekiwanego wzrostu popytu na nasze produkty, a komercjalizacja oferty Creotech przyspieszy po umieszczeniu na orbicie okołoziemskiej naszego pierwszego satelity w I kwartale 2024 roku w ramach misji EagleEye, wieńcząc wieloletnie prace nad autorską platformą satelitarną HyperSat” – cytuje wypowiedź dr. hab. Grzegorza Brony, Prezesa Zarządu Creotech Instruments S.A., portal ceo.com.pl.


reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
April 15 2024 11:45 V22.4.27-1
reklama
reklama