reklama
reklama
reklama
reklama
© VIGO
Przemysł elektroniczny |

Vigo Photonics ma za sobą stabilny 2022 rok

Założone w 1987 roku polskie przedsiębiorstwo, będące globalnym producentem zaawansowanych fotonicznych detektorów średniej podczerwieni, modułów detekcyjnych oraz materiałów półprzewodnikowych opublikowało raport roczny za 2022 rok.

Z raportu wynika, że skonsolidowane przychody Vigo Photonics za 2022 rok wyniosły 67,8 mln zł, co oznacza spadek o 5% rok do roku. Z kolei skorygowany zysk EBITDA oczyszczony o wpływ rozliczenia dotacji do prowadzonych projektów R&D wyniósł 14,9 mln zł – napisano w raporcie. Wynik ten świadczy jednak o 45% spadku r/r. Skorygowany zysk netto  wyniósł 7,6 mln zł, notując 66% spadek r/r.

Vigo Photonics zwraca uwagę, że w 2022 roku sprzedaż detektorów i modułów detekcyjnych wyniosła 63,7 mln zł (spadek o 5% r/r). W największym segmencie przemysłowym osiągnęła 40,5 mln zł, co oznacza wzrost o 30% w porównaniu z 2021 rokiem. Sprzedaż materiałów półprzewodnikowych wyniosła natomiast 4,2 mln zł – spadek r/r wyniósł 3%.

„Za nami rok działalności w bardzo zmiennym otoczeniu rynkowym. Zawirowania geopolityczne związane z agresją Rosji na Ukrainę i spowodowane nimi turbulencje związane z rozchwianiem światowej ekonomii i zaburzonymi łańcuchami dostaw, błyskawicznie rosnącymi cenami nośników energii, gwałtownie rosnącą inflacją wpływającą na wyższe koszty prowadzenia działalności oraz trudności związane z dostawami komponentów odbiły się na poziomie planowanych wcześniej przychodów oraz wynikach finansowych. W trakcie 2022 roku skupialiśmy się na niwelowaniu negatywnego wpływu otoczenia rynkowego na działalność VIGO. Regularnie informowaliśmy Akcjonariuszy o wpływach tych zawirowań na nasz biznes oraz podejmowanych przez nas środkach zaradczych. Z obecnej perspektywy mogę powiedzieć, że mimo wielu wyzwań udało nam się zrealizować założone cele – zredukować bazę kosztową, przeprocesować podwyżki cen z klientami, odpowiednio zarządzić łańcuchami dostaw, rozbudować sieć sprzedaży i poszerzyć naszą ofertę” – mówi Adam Piotrowski, prezes zarządu Vigo Photonics.

Niższy poziom łącznych przychodów w 2022 roku w porównaniu do 2021 Vigo Photonics widzi przede wszystkim w niższych przychodów z aplikacji wojskowej, oraz niższych od zakładanych wcześniej przychodów z aplikacji dla przemysłu i transportu, na co wpływ miała zmniejszona dostępność części komponentów, a także zaburzone łańcuchy dostaw.

„Za nami rok działalności w bardzo zmiennym otoczeniu rynkowym. Zawirowania geopolityczne związane z agresją Rosji na Ukrainę i spowodowane nimi turbulencje związane z rozchwianiem światowej ekonomii i zaburzonymi łańcuchami dostaw, błyskawicznie rosnącymi cenami nośników energii, gwałtownie rosnącą inflacją wpływającą na wyższe koszty prowadzenia działalności oraz trudności związane z dostawami komponentów odbiły się na poziomie planowanych wcześniej przychodów oraz wynikach finansowych. W trakcie 2022 roku skupialiśmy się na niwelowaniu negatywnego wpływu otoczenia rynkowego na działalność VIGO. Regularnie informowaliśmy Akcjonariuszy o wpływach tych zawirowań na nasz biznes oraz podejmowanych przez nas środkach zaradczych. Z obecnej perspektywy mogę powiedzieć, że mimo wielu wyzwań udało nam się zrealizować założone cele – zredukować bazę kosztową, przeprocesować podwyżki cen z klientami, odpowiednio zarządzić łańcuchami dostaw, rozbudować sieć sprzedaży i poszerzyć naszą ofertę” – mówi Adam Piotrowski, prezes zarządu Vigo Photonics.

IV kwartał 2022 roku wymusił na Vigo znaczące obniżenie kosztów działalności. Jak napisano w raporcie, w ujęciu kwartał do kwartału koszty operacyjne były porównywalne do III kwartału, natomiast koszty ogólnego zarządu spadły o kolejne 15%.

„W IV kwartale 2022 widoczne były jeszcze utrudnienia związane z dostępnością komponentów dla części produktów, w związku z czym część zamówień została przesunięta na kolejne okresy. Mimo niesprzyjających warunków, w całym 2022 roku w kluczowym segmencie przemysłowym zwiększyliśmy przychody o ponad 30% rok do roku, a gdyby nie utrudnienia związane z dostępnością komponentów, przychody segmentów przemysłowego i transportowego byłyby jeszcze wyższe. Ponadto problemy z dostępnością niektórych komponentów elektronicznych zmniejszyły nam  całoroczną kontraktację w 2022 roku o ok. 5% – utrudnienia dotyczyły jednak tylko części produkcji modułów detekcyjnych dla aplikacji transportowej oraz przemysłowej” – mówi Łukasz Piekarski, członek zarządu i dyrektor finansowy Vigo Photonics.

Jak wynika z raportu, największy w 2022 roku udział w sprzedaży przypadł na zastosowania przemysłowe (58,2% przychodów), czyli detektory do analizy gazów, systemów monitoringu emisji oraz wykrywania wycieków gazów, a także systemy przeznaczone dla producentów półprzewodników najnowszej generacji.Za ok. 12% przychodów Vigo odpowiadały zastosowania wojskowe, które obejmowały detektory wykorzystywane w systemach sterowania inteligentnej amunicji oraz detektory ostrzegające przed namierzaniem. Na trzecim miejscu pod względem przychodów spółki uplasowały się systemy transportowe (11,5% sprzedaży), czyli systemy do wykrywania awarii w kolejach dużych prędkości oraz systemy do wykrywania pożarów w pociągach. Zastosowania naukowo – medyczne odpowiadały z koli za ok. 10,6% sprzedaży, a segment materiałów półprzewodnikowych ok. 6% udziału.

„Nasze działania oszczędnościowe przynoszą wymierne rezultaty – zatrzymaliśmy trend rosnących kosztów mimo trudnej sytuacji rynkowej. Ponadto tak jak zapowiadaliśmy przy okazji publikacji szacunków za IV kwartał – był on „płaski” pod względem dynamiki sprzedaży, przede wszystkim ze względu na przesunięcie na 2023 rok realizacji części zamówień, związanych z globalnym łańcuchem dostaw i dostępem do komponentów, a także procesowi negocjacji cen z klientami, który trwał przez cały IV kwartał ubiegłego roku” – mówi Łukasz Piekarski. „Tak jak już informowaliśmy wcześniej – od października ub.r. wprowadzaliśmy stopniowo podwyżki na nasze produkty, a negocjacje z wszystkimi klientami już się zakończyły. Skutecznie wprowadziliśmy podwyżki cen o ok. 20-30%, a ich pozytywne efekty będą stopniowo coraz bardziej widoczne w ciągu bieżącego roku. Widzimy także odbicie w kontraktacji na koniec I kwartału bieżącego roku, która znacząco przyśpieszyła w porównaniu do poziomu na koniec IV kwartału ub.r. Widzimy też, że w kwietniu dobra dynamika pozyskiwania nowych umów jest kontynuowana.”

W raporcie zwrócono również uwagę, że we wrześniu 2022 do spółki został dostarczony nowy reaktor epitaksjalny do produkcji materiałów półprzewodnikowych, który został uruchomiony w styczniu 2023 r. Vigo Photonics zaznacza, że uruchomienie tego reaktora podwoi moce produkcyjne w segmencie materiałów półprzewodnikowych, a także pozwoli na obsłużenie większej liczby klientów oraz rozpoczęcie nowych projektów.

Vigo Photonics prowadziło również w 2022 roku działania mające na celu opracowanie nowych produktów. Jednym z nich był nowy detektor do wykrywania metanu, którego komercjalizacja pozwoliła polskiej spółce odnotować znaczący wzrost przychodów na początku 2023 roku z rynku amerykańskiego. Oprócz wprowadzenia nowego produktu na rynek, VIGO Photonics rozpoczęło również prace, jak napisano w raporcie, nad nową rodziną detektorów chłodzonych kriogenicznie, zdobyto pierwszych znaczących klientów na ten rodzaj detektorów, a także opracowało demonstrator detektora matrycowego, do zastosowań w kamerach termowizyjnych dla wojska.

W podsumowaniu 2022 roku VIGO Potonics podkreśla, że jednym z niewątpliwych sukcesów był wybór przez NASA detektorów podczerwieni spółki do misji Artemis, która została zakończona pod koniec 2022 roku. Odpowiadały one za monitorowanie pracy kluczowych systemów środowiskowych w statku Orion, a także umożliwiały pomiar stężenia dwutlenku węgla, wody i tlenu wewnątrz kabiny oraz skafandrów.

„ Zarząd VIGO identyfikuje szereg szans biznesowych umożliwiających dalszy dynamiczny wzrost działalności na globalnych, intensywnie rozwijających się rynkach fotoniki i źródeł średniej podczerwieni. VIGO jest dobrze przygotowane do ekspansji w istniejących i nowych obszarach. Jesteśmy liderem technologicznym w zastosowaniach średniej podczerwieni, a długoterminowe trendy związane z rozwojem technologii, w którym nasze produkty znajdują szeroką gamę zastosowań są dla nas sprzyjające. Te megatrendy to m.in. miniaturyzacja systemów, internet rzeczy (IoT), rozwój elektroniki konsumenckiej, motoryzacji czy działania związane z ochroną środowiska” – mówi Adam Piotrowski, prezes zarządu Vigo Photonics.

Piotrowski zwrócił uwagę, że istotny jest również globalny trend związany z zabezpieczeniem łańcucha wartości w produkcji chipów i rozwojem przemysłu półprzewodnikowego w Europie i USA, a także znaczący wzrost wydatków na bezpieczeństwo i obronność przez kraje zachodu. Z tych też względów, jak mówi Piotrowski, VIGO Photonics widzi bardzo dobre perspektywy związane z rozwojem technologii matryc podczerwieni do zastosowań wojskowych i kosmicznych, a także do rozwój technologii fotonicznych układów scalonych, które są oparte o średnią podczerwień.

„2023 rok będzie także rokiem przyśpieszenia wzrostu sprzedaży w obszarze podstawowej działalności naszej spółki, czyli detektorów i modułów detekcyjnych MCT, InGaAs i InAsSb, poprzez dalszy rozwój prac B+R i zespołów sprzedażowych” – podsumowuje Adam Piotrowski.


reklama
Załaduj więcej newsów
June 13 2024 13:49 V22.4.55-1