reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay
Przemysł elektroniczny |

Grupa APS Energia z przychodami powyżej 150 mln zł

Polska spółka założona w 1995 roku zakończyła 2022 rok rekordową sprzedażą. Producent systemów zasilania chce kontynuować dynamiczny rozwój, wykorzystując przyspieszoną transformację energetyczną, jaka dokonuje się w Polsce i na świecie – napisano w komunikacie prasowym.

APS Energia informuje, że na krajowym rynku chce zwiększyć sprzedaż w sektorach trakcji i transportu, energetyki klasycznej i jądrowej oraz magazynów energii. Jednocześnie spółka będzie kładła nacisk na dalszą ekspansję zagraniczną, m. in. w Europie, Azji, Afryce i Ameryce Północnej.

Jak wynika z raportu APS Energii, ubiegłoroczne przychody Grupy wzrosły o 33% rok do roku, osiągając 150,9 mln zł, z czego sprzedaż eksportowa stanowiła 59,3%. Najwyższy wzrost, o 21 mln zł, odnotowano w segmencie usług. Spółka podkreśla, że najistotniejszy udział miała w tym spółka zależna ENAP SA, poprzez wykonywane prace w branży AKPiA.

Jeśli chodzi o inne wyniki, to należy wspomnieć, że wynik brutto ze sprzedaży Grupy przekroczył 39 mln zł, zysku operacyjny wyniósł 3,8 mln zł, a zysk netto sięgnął 0,5 mln zł. W komunikacie prasowym podkreślono, że w 2021 roku zyski wynosiły odpowiednio niespełna 35 mln zł, blisko 11 mln zł i 9,3 mln zł. Grupa zamknęła 2022 rok wzrostem przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej aż o 258% r/r do 15,8 mln zł. Na koniec ubiegłego roku dysponowała kwotą blisko 10 mln zł środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (+117% r/r) – napisano dalej.

„Rok 2022, mimo niezwykle wymagającego otoczenia, okazał się dla nas rekordowy pod względem przychodów. Było to możliwe dzięki utrzymaniu kluczowych zasobów kadrowo-operacyjnych, realizacji posiadanego portfela kontraktów z lat ubiegłych, jak również istotnemu wzrostowi sprzedaży w spółkach zależnych. W dużej mierze realizowaliśmy sprzedaż do sektorów charakteryzujących się niższą marżowością (AKPiA) oraz sektorów pozwalających na zmniejszenie efektu sezonowości (trakcja i transport). Widzimy potencjał do dalszego, dynamicznego wzrostu, choć nie brakuje wyzwań związanych chociażby z konsekwencjami wojny w Ukrainie czy wzrostem kosztów komponentów do produkcji, który negatywnie wpływa na poziom rentowności. Problemy związane z niższą marżowością udało się zdefiniować i w związku z tym liczymy na poprawę marż w kolejnych okresach. W perspektywie kolejnych lat celem nadrzędnym Grupy jest osiągnięcie wzrostu wartości dla Akcjonariuszy oraz zapewnienie dodatniej dynamiki przychodów na poziomie średniego wzrostu sprzedaży (CAGR-35%), czyli docelowo ponad 500 mln zł w 2026 r., a więc zgodnie z przyjętą strategią na lata 2022-2026” – mówił w komunikacie prasowym Piotr Szewczyk, prezes zarządu APS Energia.

Grupa w najbliższych latach chce się dynamicznie rozwijać, zakłada więc dywersyfikację przychodów o kluczowe sektory, jak magazyny energii, trakcja i transport, czy energetyka jądrowa.

„Już teraz naszym atutem jest wysoki backlog. Mamy wiele zapytań ofertowych z różnych kierunków i co równie ważne są to perspektywiczni kontrahenci, z którymi możemy współpracować przy wielu projektach. Chcemy wzmacniać swoją pozycję w krajach europejskich, również poprzez działalność spółki zależnej ENAP w segmencie AKPiA, która już teraz korzysta z dużego potencjału nowych zamówień głównie na rynku niemieckim, austriackim, skandynawskim, czy brytyjskim. W Europie chcemy też rozpocząć sprzedaż urządzeń dedykowanych dla sektora T&T oraz w dalszej pespektywie magazynów energii. Nadal zamierzamy być aktywni na rynkach azjatyckich, jak również zwiększać sprzedaż w najbliższych latach w Afryce oraz Ameryce Północnej – mówił dalej w komunikacie prasowym Piotr Szewczyk.

Jak podkreślono w komunikacie prasowym, w Polsce celem Grupy APS Energia jest zwiększenie sprzedaży w sektorach trakcji i transportu, energetyki klasycznej i jądrowej oraz magazynów energii.

„Planowane w najbliższych latach inwestycje w modernizację taboru kolejowego stwarzają możliwość zbudowania silnej pozycji na rynku, dzięki zastosowaniu naszych urządzeń, które są najwyższej jakości. Innym strategicznym kierunkiem są magazyny energii. Sektor ten będzie newralgicznym elementem stabilności systemu energetycznego opartego na odnawialnych źródłach energii. Olbrzymi potencjał tego rynku sprawia, że prowadzone działania zmierzają do uruchomienia własnej produkcji gotowych magazynów energii dla zakładów przemysłowych oraz sieci przesyłowych, czy obiektów dystrybucji energii. Równie perspektywicznym sektorem krajowym, na którym Grupa ma szansę zaistnieć w istotny sposób jest sektor atomowy. Podejmowane kroki na szczeblach rządowych oraz w sektorze prywatnym, dotyczące budowy pierwszych bloków elektrowni jądrowych powinny umożliwić wykorzystanie naszego doświadczenia w zakresie dostaw dla elektrowni na rynkach WNP” – mówił Piotr Szewczyk.


reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 14 2024 07:33 V22.4.46-1
reklama
reklama