reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Grupa WB
Biznes |

Grupa WB rozpocznie współpracę z Policją

Grupa WB podpisała 25 kwietnia, podczas II Międzynarodowych Targów Policji i Bezpieczeństwa Publicznego POLSECURE, porozumienie o wszechstronnej współpracy z Komendą Główną Policji.

Zgodnie z podpisanym listem intencyjnym, Komenda Główna Policji oraz Grupa WB zobowiązały się do współpracy w dziedzinie specjalizowanych systemów telekomunikacyjnych zarządzania kryzysowego i infrastruktury krytycznej, technologii 5G dla potrzeb Policji oraz innych służb mundurowych, a także do tworzenia rozwiązań dla radia kognitywnego.

Jak napisała Grupa WB w aktualnościach, współpraca ma dotyczyć również magazynów energii, inteligentnych systemów analizy obrazu opartych na algorytmach uczenia maszynowego oraz sztucznej inteligencji, systemach automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych, bezzałogowych statków powietrznych, cyberbezpieczeństwa, a także rozwiązań do zabezpieczenia sieci teleinformatycznych.

Zaznaczono też, że współpraca pomiędzy Policją i Grupą WB będzie polegała również na wsparciu technicznym w działaniach oraz korzystaniu korzystaniu z zasobów, inicjowaniu i prowadzeniu badań naukowych oraz prac rozwojowych, a także promowaniu ich wyników, w szczególności tych dotyczących innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

Zarówno Grupa WB, jak i Komenda Główna Policji są zainteresowane również doradztwem naukowo-badawczym, konsultacjami techniczno-technologicznymi i ekspertyzami, kształceniem funkcjonariuszy oraz pracowników, organizowaniem szkoleń, kursów, konferencji naukowych, targów, staży i praktyk, a także szeroką wymianą wiedzy i doświadczeń.


reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 14 2024 07:33 V22.4.46-2
reklama
reklama