reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Sunex
Przemysł elektroniczny |

SUNEX ma za sobą bardzo udany 2022 rok

Założona w 2002 roku przez Romualda Kalycioka spółka ma za sobą udany 2022 rok. W raporcie rocznym spółki z siedzibą w Raciborzu możemy przeczytać, że w 2022 roku przychody ze sprzedaży w porównaniu z rokiem 2021 wzrosły o 158 997 tys. zł, czyli o 122 %.

W 2022 roku skonsolidowany zysk netto Grupy wyniósł 38 990 tys. zł, co stanowi wzrost o 527% w odniesieniu do roku poprzedniego. Sunex osiągnięcie tak dobrych wyników tłumaczy:

Dużą dywersyfikacją oferty spółki (pompy ciepła, zasobniki c.w.u., grupy pompowe, zestawy i elementy montażowe do systemów PV, kolektory termiczne, systemy sterowania urządzeniami OZE, urządzenia do serwisowania instalacji OZE).

  • Wysoką dbałością o jakość produktów w globalnym procesie produkcyjnym.
  • Otrzymaniem w 2016 roku certyfikatów dla procesu wytwarzania konstrukcji metalowych.
  • Wysoką dbałością o efektywność kosztową, stałym nadzorem i działaniami kontrolingowymi monitorującymi procesy w spółce.
  • Obiecującymi perspektywami dalszego wzrostu i rozwoju branży OZE w Polsce i Europie. 
  • Dobrą sytuacją na podstawowych rynkach eksportowych, którymi są kraje niemieckojęzyczne. 
  • Rozwojem nowych kanałów sprzedaży za pośrednictwem platform internetowych.

W raporcie zaznaczono, że sytuacja polityczno-gospodarcza w Ukrainie nie powinna mieć znacznego wpływu na działalność Grupy SUNEX, która oferowała produktów i usług na rynku ukraińskim i rosyjskim. Natomiast część półproduktów i surowców, które dotąd spółka kupowała na Ukrainie (szkło solarne, niektóre typy zasobników) oraz w Rosji (stal, aluminium) nie osiągały wcześniej tak znacznych ilości, by rezygnacja z nich przełożyła się na straty. Obecnie dostawy z tych kierunków zastąpiono zamówieniami z innych krajów, m.in. z Turcji i Indii.

W raporcie czytamy również, że wzrost cen surowców i energii, które wpłynęły w znacznym stopniu na koszty działalności gospodarczej, nie przełożyły się na powstanie znaczących problemów z przenoszeniem kosztów podwyżek na odbiorców. Nie stwierdzono również znaczącego wpływu na działalność Grupy podczas pandemii SARS-CoV-2 / COVID-19.

SUNEX w 2022 roku ugruntował swoją pozycję na rynkach zagranicznych. W minionym roku 70% produkcji spółki trafiło na rynki zagraniczne, głównie do Europy Zachodniej. Kluczowym rynkiem spółki są Niemcy, które SUNEX traktuje jako rynek strategiczny, dlatego też planuje tam swój dalszy, intensywny rozwój. 

Na 2023 rok SUNEX planuje kontynuację prac nad projektem „Opracowanie Autonomicznego Systemu Grzewczego opartego na OZE wytwarzanego w ramach autorskiej technologii produkcji o wysokim poziomie automatyzacji”. Jak zaznaczono w raporcie, realizacja projektu została dofinansowana dotacją w ramach działania 1.1.1 z NCBiR. 

Na ten rok polska firma zaplanowała również rozpoczęcie prac nad kolejnymi projektami oraz poszukiwanie finansowania ze źródeł zewnętrznych w formie dotacji: „Automatyzacja procesów wytwarzania zbiorników przeznaczonych do instalacji pomp ciepła". Realizacja kolejnych projektów wdrażających innowacje będzie kontynuacją ścieżki skoku technologicznego, który spółka wdraża w rozwiązaniach zarówno organizacyjno-produkcyjnych jak i w produktach oferowanych na rynku – napisano w raporcie. 


reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
April 15 2024 11:45 V22.4.27-1
reklama
reklama