reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Sonel
Biznes |

Sonel z rekordową sprzedażą

Założone w 1994 roku polskie przedsiębiorstwo z siedzibą w Świdnicy osiągnęło w 2022 roku rekordowe 180 mln zł skonsolidowanej sprzedaży. Taki wynik, jak informuje w komunikacie prasowym jeden z czołowych producentów przyrządów pomiarowych w Polsce, oznacza niemal 14% wzrost rok do roku.

Wśród wypracowanych w 2022 roku wyników, widoczny wzrost rok do roku 6,3% odnotowała również EBIDTA – 6,3% (24,1 mln zł). Z kolei spadek o 3% rok do roku zanotował nie tylko zysk operacyjny (15,3 mln zł), ale również o 9% zysk netto (14,7 mln zł ). Jak podano w komunikacie prasowym, Sonel zamierza podzielić się zyskiem z akcjonariuszami, a rekomendacja zarządu to dywidenda o wartości 8,4 mln zł, czyli 0,6 zł na akcję.

W rekordowym wyniku skonsolidowanej sprzedaży Grupy Sonel, który wyniósł 180 mln zł, udział procentowy wygląda następująco:

  • przychody Sonela - 72,4%;
  • przychody Foxytechu – 22,6%;
  • rynek indyjski – 3,1%;
  • Azja Południowo-Wschodnia – 1%.

„2022 rok była dla Grupy Sonel bardzo udany, pomimo wielu wyzwań rynkowych tj.: galopująca inflacja, brak komponentów do produkcji, wzrost cen paliw i nośników energii, załamanie łańcuchów dostaw czy niepewność związana z konfliktem za naszą wschodnią granicą. Mimo licznych przeciwności osiągnęliśmy w 2022 roku rekordową sprzedaż i satysfakcjonujące marże. Sonel uzyskał jednostkowo niemal 20% większe przychody niż przed rokiem, Foxytech nieznacznie obniżył wynik sprzedażowy rdr, a spółka z Indii uzyskała sprzedaż lepszą o 48%. Z kolei dla podmiotu z Singapuru (SSEA) był to pierwszy rok działalności, co oznaczało poniesienie zwiększonych kosztów wynikających z rozpoczęcia działalności.  W efekcie spółka zakończyła rok z niewielką stratą, która była jednak mniejsza niż nasze pierwotne założenia. Zysk netto został wsparty rozliczeniem w Sonelu ulgi badawczo-rozwojowej w kwocie 2,3 mln zł, dodatnim wynikiem spółki indyjskiej (+714 tys. zł) oraz obniżony o niewielkie straty firmy Foxytech i spółki z Azji (SSEA)” – mówił w komunikacie prasowym Tomasz Wiśniewski, prezes Sonel.

W komunikacie prasowym Wiśniewski zauważył również, że w związku ze zmieniającymi się warunkami otoczenia oraz nieustępującą inflacją, strategia Sonela na lata 2020-2024 ulegnie zmianie. Korekta strategii ma zostać ogłoszona jeszcze w tym półroczu, a w drugim mają rozpocząć się prace nad strategią obejmującą kolejne lata.

Sonel nie zamierza jednak poprzestać na tym, co wypracował w 2022 roku. W 2023 zaplanował zainwestowanie ponad 12 mln zł na rozwój prac badawczo-rozwojowych, zakup specjalistycznych maszyn i urządzeń, a także oprogramowania.

„W  br. chcemy zmodernizować park maszynowy, co pozwoli nam na podwojenie naszych mocy produkcyjnych. Koszt nowej linii szacujemy na 4 mln zł. Dodatkowo, chcemy przeznaczyć ok. 8 mln zł na inwestycje w R&D, w tym na dalszą transformację cyfrową w obszarze oferty produktowej, sprzedaży i procesów wewnętrznych. Jesteśmy w dobrej sytuacji finansowej i płynnościowej. Mamy zdrowy bilans, z bardzo niskim zadłużeniem netto. Chcemy więc kontynuować systematyczną wypłatę dywidendy. Od 2009 roku wypłaciliśmy naszym akcjonariuszom 76,1 mln zł, co daje łączny DPS na poziomie 5,44 zł. Rekomendacja zarządu, co do dywidendy za 2022 r. to 8,4 mln zł czyli 0,6 zł na akcję” – mówił w komunikacie prasowym Tomasz Wiśniewski, prezes Sonel.

Jak czytamy dalej w komunikacie prasowym, w 2023 roku Sonel zamierza kontynuować działania w zakresie intensyfikacji sprzedaży i rozwoju sieci dystrybucji. W związku z tym, główny akcent ma zostać położony na rynki zagraniczne, ze szczególnym naciskiem na kraje DACH, Indie, Singapur, Amerykę Południową, kraje azjatyckie, a także rozwinięte rynki europejskie.

Sonel pracuje również nad opracowaniem kolejnych przyrządów pozwalających na dywersyfikację, a także nad poszerzeniem oferty. Nowe produkty miałyby bardziej orientować się na odbiorcach zagranicznych i dotyczyłyby w większości fotowoltaiki i elektromobilności.

„Duże nadzieje na rozwój sprzedaży wiążemy z nowymi urządzeniami, które w mojej ocenie będą wyprzedzać ofertę konkurencji. Liczymy na kontynuację współpracy z podmiotami z grupy Lincoln, której zakres nie powinien znacząco odbiegać od poziomu z 2022 roku. Spore oczekiwania mamy również jeśli chodzi o rozwój spółek zależnych. Foxytech po częściowym przejęciu przez chińskiego partnera skutecznie występuje w przetargach, dzięki czemu stał się istotnym dostawcą liczników na rynek polski. Łączna wartość umów z Tauronem na dostawę liczników już dziś wynosi  rekordowe ok. 85,3 mln zł netto. W I kwartale 2023 roku zakończyliśmy certyfikację i uruchomienie produkcji w Polsce na nowo zakupionej linii produkcyjnej. Liczymy, iż implementacja procesu produkcyjnego do Polski, zapewni preferowane pochodzenie produktów w niektórych postępowaniach przetargowych i dodatkowo umożliwi rozszerzenie rynków na duży obszar Europy” – powiedział Tomasz Wiśniewski, prezes Sonel.

Grupa Sonel pozytywnie ocenia również pozycję spółki w Indiach. Szacuje, że w 2023 roku powinna umocnić swoją pozycję, co przełożyłoby się na zwiększenie sprzedaży i wzrost zysku netto.

Na rynkach tuż obok Indii, od roku działa również Sonel South East Asia Pte. Ltd. Od początku swojej działalności głównie koncentrowała się na generowaniu sprzedaży, weryfikowaniu dotychczasowych dystrybutorów oraz nawiązywaniu nowych kontaktów. Jak podano w komunikacie prasowym, to dzięki temu udało się wygenerować leady sprzedażowe o wartości kilku milionów euro. 


reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 14 2024 07:33 V22.4.46-2
reklama
reklama