reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Advanced Graphene Products
Biznes |

Advanced Graphene Products pozyskał finansowanie z emisji nowych akcji

Zgodnie z planem realizowana jest strategia pozyskania środków finansowych na wzrost skali produkcji i sprzedaży spółki Advanced Graphene Products (AGP) oraz komercjalizację zastosowania grafenu w innowacyjnych obszarach.

W ramach subskrypcji prywatnej Uprawnieni Akcjonariusze Spółki, tj. Piotr Zawistowski, Bartosz Klinowski, Iwona Klinowska oraz Artur Wiechczyński - Prezes Zarządu Spółki, objęli łącznie 1.325.000 z 4.368.550 akcji serii D, wyemitowanych na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 marca 2023 roku. Ze względu na kwestie techniczne związane z rozksięgowaniem akcji sprzedawanych oraz z trwającym okresem zamkniętym, pozostałe akcje serii D zostaną objęte przez Uprawnionych Akcjonariuszy po publikacji Sprawozdania Finansowego za pierwsze trzy miesiące 2023 roku.

To oznacza, że teraz do Spółki wpłynie ponad 1,3 mln zł, które będą istotnym wsparciem kapitałowym do realizacji strategii rozwoju opracowanej przez nowy Zarząd Spółki. Druga część środków z emisji nowych akcji zasili Spółkę najpóźniej do końca czerwca br.

- Cieszymy się bardzo, że pierwsza część środków z emisji wpłynie do Spółki szybciej niż zakładaliśmy. Od wielu miesięcy pracowaliśmy nad kilkoma nowymi grafenowymi projektami, takimi jak olej silnikowy z dodatkiem grafenu, którzy został opracowany wspólnie z firmą Chemnaft - krajowym producentem olejów silnikowych czy nowa receptura filamentu do druku 3D. Teraz będziemy mogli wykorzystać środki do przyspieszenia wdrożenia naszych działań pro-sprzedażowych. Między innymi mamy konkretny plan na wprowadzenie na rynek amerykański filamentu „PROGRAFEN”. – mówi Artur Wiechczyński, Prezes Zarządu Advanced Graphene Products S.A.


reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 14 2024 07:33 V22.4.46-2
reklama
reklama