reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© NI
Biznes |

Emerson przejmie NI za 8,2 mld USD

Emerson i NI zawarły ostateczną umowę, na mocy której Emerson przejmie NI za 8,2 mld USD. Decyzja została podjęta w związku z planami firmy dotyczącymi zwiększenia swoich możliwości w zakresie automatyki.

Emerson nabędzie NI za 60 USD za akcję. Należy zaznaczyć, że Emerson posiada już około 2,3 mln akcji NI, czyli około 2% akcji, nabytych po średniej ważonej cenie 36,84 USD. Oznacza to, że efektywna cena zakupu jednej akcji dla Emersona wynosi 59,61 USD.

W 2022 roku NI wypracowało 1,66 mld USD przychodów. Firma działa w ponad 40 krajach, obsługując około 35 000 klientów na rynkach półprzewodników i elektroniki, transportu oraz lotnictwa i obrony, które po przejęciu znajdą się w rękach Emersona.

"Jesteśmy zadowoleni z osiągnięcia porozumienia z NI, którego najlepsza w swojej klasie oferta produktów i oprogramowania do testów i pomiarów przyspieszy rozwój firmy Emerson w kierunku spójnego, charakteryzującego się wyższym wzrostem i wyższą marżą portfolio automatyki" – mówił w komunikacie prasowym Lal Karsanbhai, prezes i dyrektor generalny firmy Emerson.

Karsanbhai mówił również, że dzięki rozszerzeniu działalności o testy i pomiary, Emerson zwiększy swoje możliwości w zakresie automatyzacji i zyska szerszy zestaw klientów, którzy polegają na rozwiązaniach NI w krytycznych punktach cyklu rozwoju produktu.

"Te możliwości zapewniają firmie Emerson dywersyfikację branżową na atrakcyjne i rozwijające się rynki, takie jak półprzewodniki i elektronika, transport i pojazdy elektryczne, a także przemysł lotniczy i obronny, które są nastawione na czerpanie korzyści z sekularnego trendu wzrostu."

Transakcja została zatwierdzona przez zarządy obu firm i oczekuje się, że zostanie zakończona w pierwszej połowie roku podatkowego 2024 firmy Emerson.

"W ciągu ostatnich kilku miesięcy ocenialiśmy strategiczne opcje dotyczące przyszłości naszej firmy z zamiarem maksymalizacji jej wartości" – mówił w komunikacie Eric Starkloff, Dyrektor Generalny NI. "Przeprowadziliśmy solidny i wszechstronny proces, rozważyliśmy szereg potencjalnych opcji i wierzymy, że jest to najlepszy wybór dla wszystkich interesariuszy NI".


reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 14 2024 07:33 V22.4.46-2
reklama
reklama