reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Politechnika Opolska
Nauka i technologie |

Politechnika Opolska otworzyła nowoczesne laboratorium

Politechnika Opolska postanowiła poszerzyć współpracę z przemysłem oraz zwiększyć możliwości badań naukowych, inwestując w nowoczesne laboratorium zaawansowanych technologii wytwarzania, które uruchomiono na Wydziale Mechanicznym.

„Nowe laboratorium to kolejne narzędzie do jeszcze szerszej współpracy z przemysłem. Już od wielu lat wspieramy przedsiębiorstwa przemysłowe nie tylko na Opolszczyźnie prowadząc badania naukowe czy też np. realizując doktoraty wdrożeniowe. To ważna część działalności Politechniki Opolskiej. Oczywiście, nowe laboratorium ma służyć także naszym pracownikom do podnoszenia kompetencji w kluczowych dla uczelni badaniach naukowych” – czytamy wypowiedź prof. Marcina Lorenca, rektora Politechniki Opolskiej, w aktualnościach uczelni. 

Nowo otwarte laboratorium dedykowane jest głównie branży maszynowej. Grzegorz Królczyk, prorektor ds. nauki i rozwoju Politechniki Opolskiej, zauważył podczas otwarcia, że przemysł nie ma zazwyczaj czasu na usprawnianie swoich produktów, więc naprzeciw tym potrzebom wychodzą naukowcy z PO oraz ich laboratoria. 

„Przemysł w naszym regionie w dużej mierze działa w tej branży. Żeby zwiększać jakość produktów, konieczne jest dobre dopasowanie technologii pod różnym kątem, przeważnie jakości końcowego wyrobu” – czytamy słowa prof. Grzegorza Królczyka, prorektora ds. nauki i rozwoju Politechniki Opolskiej, w aktualnościach

Laboratorium zaawansowanych technologii wytwarzania jest największym pod względem powierzchni na Wydziale Mechanicznym Politechniki Opolskiej. 

„Mamy jeszcze cztery inne laboratoria, to: laboratorium technologicznej warstwy wierzchniej, laboratorium metrologii powierzchni, laboratorium trwałości i wytrzymałości materiałów oraz zaawansowanych metod druku 3D oraz laboratorium mechaniki komputerowej. Głównym celem wszystkich laboratoriów jest poszerzenie oferty współpracy z regionem oraz zwiększenia potencjału naukowego pracowników Politechniki Opolskiej. Dedykowane są one głownie branżom takim jak: maszynowa, chemiczna czy konstrukcji lekkich.” – czytamy dalej wypowiedź prof. Grzegorza Robaka, dziekana Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej.

Wsparcia inwestycji udzielił marszałek województwa opolskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Wsparcie wyniosło ponad 6,7 mln zł, zaś całe przedsięwzięcie kosztowało ok. 9 mln zł.

„Możemy się chwalić, że mamy dużo milionów na koncie, ale te miliony muszą się znaleźć tutaj, muszą być zainwestowane w to, co ludzie potrzebują w życiu, pracy, działalności naukowej. To dobrze zainwestowanie prawie 7 mln zł, mam nadzieję, że to pierwszy fundament do prac naukowo-badawczych dla naszego biznesu” – mówił Andrzej Buła, marszałek województwa.

Politechnika Opolska nie chce jednak poprzestać na tych kilku laboratoriach. 

„Po analizie zapotrzebowania i sygnałach z przemysłu planujemy zbudować Centrum Metrologii Przemysłowej, które zintegruje wszystkie nasze laboratoria z obszaru kontroli jakości produktów oraz te, które powstały w ramach projektu Centrum Projektowego Zaawansowanych Technologii Lekkich. Całość ponadto zostanie doposażona w kolejną nowoczesną aparaturę, co wzbogaci naszą ofertę dla przedsiębiorców głównie z regionu i nie tylko. Będzie także pełnić kluczową rolę w rozwoju naukowym naszych pracowników i studentów” – mówił cytowany w aktualnościach prof. Grzegorz Robak.


reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 14 2024 07:33 V22.4.46-1
reklama
reklama