reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Scanfil
Biznes |

Czym jest „Zarządzanie Ryzykiem w Łańcuchu Dostaw”?

Jako że okres pomiędzy 2021 a 2022 rokiem był pełen trudności na rynku komponentów elektronicznych, Scanfil oraz inni producenci stanęli przed wymuszoną przez sytuację potrzebą zmiany podejścia w sposobie pracy w łańcuchu dostaw. Ale co dokładnie się zmieniło i jak tego dokonano? Opowie o tym Anna Toruńska, Supplier Quality Manager w Scanfil Polska Sp. z o.o., która swoim wystąpieniem otworzy tegoroczny program konferencji towarzyszącej Evertiq Expo w Krakowie 14 czerwca.

Ewelina Bednarz, Evertiq: Proszę o krótkie wyjaśnienie, czym dokładnie jest "Zarządzanie Ryzykiem w Łańcuchu Dostaw"?

Anna Toruńska, Supplier Quality Manager, Scanfil Polska Sp. z o.o.: Aby wyjaśnić, czym jest „zarządzanie ryzykiem w łańcuch dostaw” najpierw rozbierzmy na czynniki pierwsze złożoność tego tytułu i odpowiedzmy sobie po kolei, czym jest ryzyko, czym jest zarządzanie nim i czym jest tutaj Łańcuch Dostaw. 

Zatem ryzyko – to nic innego jak prawdopodobieństwo, że dane zdarzenie może wystąpić i może wpłynąć negatywnie lub pozytywnie na naszą organizację. Oczywiście warunek, jaki należy spełnić to nazwanie tego prawdopodobieństwa i zdefiniowanie, w jaki sposób je mierzymy.

„Zarządzanie ryzykiem” – to podejmowanie decyzji w oparciu o liczby/ dane, stosowanie odpowiednich polityk czy procedur, które mają na celu zmniejszenie negatywnych skutków, eliminację czy zapobieganie wystąpieniu ryzyka.
Natomiast pojęcie „Zarządzanie ryzykiem w Łańcuchu Dostaw” w zakresie naszego projektu odnosimy do zarządzania komponentami (ich procesem zakupowo- logistycznym), które ma na celu zminimalizowanie zakłóceń wywołanych ich utrudnioną dostępnością.

EB: Ile czasu zajęło Państwu opracowanie narzędzi potrzebnych do realizacji projektu? 

AT: Celem projektu było zdefiniowanie ryzyka, sposobu jego pomiaru oraz przygotowanie narzędzia do analizy danych i wizualizacji wyników. Projekt od startu do zamknięcia trwał 6 miesięcy.

EB: W jaki sposób, według Pani, ta strategia zmieniła lub wpłynęła na całokształt działalności?

AT: Przede wszystkim rozumiemy i potrafimy powiedzieć, dlaczego niektóre komponenty postrzegamy jako krytyczne czy wysokiego ryzyka. A dzięki temu możemy wcześniej zareagować: uzgodnić wewnętrznie czy z klientem taki plan działania, który pozwoli nam uniknąć wystąpienia potencjalnych braków. Znając główne przyczyny wpływające na to, że mówimy o komponencie wysokiego ryzyka, dostosowujemy nasze działania.
Dodatkowo dane dotyczące ryzyka na komponentach łączone są z analizami dostępności materiałowej czy z danymi planistycznymi. I ponownie – szersze rozpoznanie danego tematu pozwala na podjęcie bardziej efektywnych działań.

Ważnym elementem tego rozwiązania jest fakt, iż dane są aktualizowane codziennie – zatem pracujemy „na żywym organizmie”. 

EB: W jaki sposób to rozwiązanie czy też narzędzie pozwoli Scanfilowi radzić sobie z przyszłymi kryzysami? 

AT: Samo narzędzie jest tak przygotowane, aby w elastyczny sposób można było dostosować je do zmieniających się warunków. Nie bez znaczenia jest też informacja, jaką na etapie projektu czy extra zamówień możemy przekazać klientowi: jakie widzimy zagrożenia w łańcuchu dostaw komponentów, jak to może wpłynąć na realizację ich zamówienia.

EB: Podczas wystąpienia na Evertiq EXPO będzie Pani opowiadała o tym, jak niemierzalne stało się mierzalne... Bardzo spodobało mi się to stwierdzenie. Ale niech nam Pani zdradzi, co dokładnie jest niemierzalne?

AT: Częściowo już wyjaśniłam to stwierdzenie powyżej. Niemniej jednak serdecznie zapraszam na moją prelekcję – tam znajdzie się odpowiedź wprost.

Zapraszamy zatem do Międzynarodowego Centrum Targowo-Kongresowego EXPO Kraków! Zarejestruj się już dziś, wstęp na Evertiq Expo jest darmowy.


reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 14 2024 07:33 V22.4.46-1
reklama
reklama