reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© PixabayEvpnaso
Biznes |

Koniec sporu pomiędzy Tauronem a Rafako

W styczniu Evertiq pisał o trudnej sytuacji, w której znalazło się Rafako, gdy Tauron wezwał spółkę do zapłaty 1,3 mld zł kar umownych i odszkodowania w związku z realizacją kontraktu na budowę Bloku 910 MW. Wydawało się, że spór będzie ciężko zażegnać, jednak mediacje prowadzone przez Sąd Polubowny okazały się skuteczne.

W wyniku mediacji prowadzonych przez Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej RP, Tauron ma otrzymać 240 mln zł z tytułu roszczeń.

„Podpisana ugoda to efekt kompromisu, który osiągnęliśmy po wielu tygodniach trudnych rozmów oraz dzięki wsparciu Ministerstwa Aktywów Państwowych” – mówił w komunikacie prasowym Paweł Szczeszek, prezes Grupy Tauron - „Wejście w życie postanowień ugody jest obwarowane szeregiem warunków zawieszających. Liczymy, że Rafako dopełni wszelkich starań, by się z nich terminowo wywiązać. Tauron z pewnością podejmie działania celem spełnienia warunków, których spełnienie jest po naszej stronie. Wejście w życie ugody będzie równoznaczne z całkowitym rozliczeniem lub uchyleniem wszystkich wzajemnych roszczeń wynikających z realizacji lub braku realizacji kontraktu.”

Jak podaje Tauron w komunikacie, w dniu wejścia w życie ugody, strony zrzekną się wzajemnie wszelkich roszczeń ponad te, które zostały nią objęte, a ugoda wejdzie w życie po spełnieniu warunków zawieszających. Do warunków zawieszających należy m.in. zawarcie porozumienia z gwarantami dotyczącego wypłaty 240 mln zł, a także uzyskanie poprzez wszystkie strony niezbędnych zgód korporacyjnych.

„Środki pieniężne, jakie otrzymamy, pozwolą na pokrycie kosztów naprawy zidentyfikowanych problemów bloku. Plany docelowych rozwiązań są już opracowywane. Ich wdrożenie pozwoli na poprawę dyspozycyjności i ekonomiki pracy tej bloku 910 MW” –mówił w komunikacie Trajan Szuladziński, prezes spółki Tauron Wytwarzanie –„Zwiększenie dyspozycyjności bloku bezpośrednio przekłada się na bezpieczeństwo krajowego systemu elektroenergetycznego.”

Zgodnie z ugodą, Tauron Wytwarzanie musi wypłacić Rafako m.in. 10 mln zł, za usługi obejmujące rozliczenia podwykonawców, a także wziąć odpowiedzialność za wszelkie roszczenia podwykonawców zaangażowanych w budowę bloku 910 MW, a także 14 mln zł przede wszystkim za pozakontaktową pulę części dodatkowych, zakup placu po biurze budowy oraz dokumentację warsztatową i obliczeniową. Tauron ma równeż uregulować płatności za zinwentaryzowane i odebrane prace wedle poziomu ich zaawansowania – łączną wartość, po uwzględnieniu sum już wypłaconych, określono na 18 mln zł.


reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 14 2024 07:33 V22.4.46-2
reklama
reklama