reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Aplisens
Przemysł elektroniczny |

Aplisens notuje rekordowe wyniki i nie zamierza się zatrzymać

Założona w 1992 roku polska spółka specjalizująca się w produkcji aparatury kontrolno-pomiarowej ma za sobą rekordowy rok, pomimo niesprzyjających warunków. W 2022 roku Aplisens odnotował bowiem 22% wzrost rok do roku, który zapewnił przychody rzędu 147,8 mln zł. Spółka zakłada utrzymanie dwucyfrowej dynamiki sprzedaży oraz wypracowanie przychodów na poziomie ok. 180 mln zł w 2025 roku.

W ubiegłym roku Aplisens osiągnął przychody w wysokości 147,8 mln zł, co oznacza blisko 22% wzrost r/r. Jak czytamy w komunikacie prasowym, jeszcze dynamiczniej wzrósł zysk brutto ze sprzedaży – o ponad 34% do 58,8 mln zł, EBITDA wyniosła 33,3 mln zł, EBIT przekroczył 26 mln zł, a zysk netto sięgnął 20,7 mln zł. Rok wcześniej było to odpowiednio 28,9 mln zł, 21,6 mln zł i 18 mln zł. Co oznacza, że na poziomie jednostkowym przychody wzrosły o 22,1% do 104,3 mln zł, EBIT o 55% do 29,6 mln zł, zaś zysk netto wzrósł o 23,4% do 19,6 mln zł.

„Ubiegły rok zakończyliśmy z rekordowymi wynikami i to pomimo mocno niesprzyjającego otoczenia gospodarczo-politycznego oraz trwającej wojny na terenie Ukrainy. Do tego drugi, trzeci i czwarty kwartał były trzema najlepszymi kwartałami w historii Grupy. Umiejętne dostosowanie się do panujących warunków, wykorzystanie efektu skali oraz sprzyjający kurs euro pomogły uzyskać wzrost przychodów na wszystkich rynkach operacyjnych. Sprzedaż krajowa zwiększyła się o 18,4%, a eksport urósł o blisko 23,6% Cieszy także wzrost we wszystkich segmentach operacyjnych – najistotniejszy odnotowaliśmy w głównym obszarze działalności, czyli w segmencie przemysłowej aparatury pomiarowej i elementach automatyki, który odpowiadał w sumie za ponad 90% ogólnych przychodów” – mówi w komunikacie prasowym Adam Żurawski, prezes Aplisens SA.

W 2022 roku spółka odnotowała wzrost we wszystkich trzech segmentach działalności. Jak podano w komunikacie prasowym, wartość sprzedaży aparatury pomiarowej Grupy wyniosła ponad 129,3 mln zł (+23% r/r), w segmencie systemów zabezpieczeń pojazdów przekroczyła 3,9 mln zł (+24,3%), natomiast w obszarze osprzętu pomocniczego do przemysłowej aparatury pomiarowej i elementów automatyki wypracowano 14,6 mln zł (+11,1%).

Głównym źródłem przychodów okazał się rynek polski. Tutaj Aplisens osiągnęły 50,8 mln zł, co oznacza wzrost o 18,4% rok do roku. Warto podkreślić, że Strategia Rozwoju Grupy zakładała na lata 2020-2022 wzrost przychodów na poziomie 3%. Cel zrealizowano więc dużo powyżej oczekiwań. Jeśli chodzi o rynki WNP, Aplisens osiągnął 46,3 mln zł (+23,15 r/r). Wynik ten również przewyższył plany, które zakładały wzrost o 10%. Na rynkach Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii odnotowano przychody rzędu 38,1 mln zł. W zamyśle strategii wzrost miał wynieść 15%, w rzeczywistości osiągnął 20,9% r/r. Na pozostałych rynkach sprzedaż sięgnęła 12,6 mln zł, co dało wzrost o 35% wobec pierwotnie założonego celu na poziomie 20%.

„Z satysfakcją mogę powiedzieć, że w ramach zakończonej właśnie trzyletniej Strategii Grupa zrealizowała plany sprzedażowe na trzech podstawowych rynkach. W kraju przychody w latach 2020-2022 wyniosły 132,9 mln zł (104% wykonania założeń), na unijnym rynku – 93,4 mln zł (102%), a na pozostałych rynkach – 28,4 mln zł (100%). Z uwagi na trudną sytuację geopolityczną i zbrojny atak Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, na rynkach WNP nie udało się w pełni zrealizować zakładanego w Strategii celu sprzedażowego, uzyskując 122,4 mln zł (poziom realizacji to 84%). Niemniej w dłuższym terminie naszą intencją jest dalsze prowadzenie działalności na rynkach WNP, z zastrzeżeniem konieczności czasowego ograniczenia lub zawieszenia działalności w Rosji i ewentualnie w Białorusi, w związku z prowadzoną rosyjską agresją” – ocenia w komunikacie prasowym Adam Żurawski.

W latach 2023-2025 Aplisens zakłada wzrost przychodów ze sprzedaży do około 180 mln zł w 2025 roku, czyli o około 41%, a także roczną dynamikę w kolejnych latach na poziomie odpowiednio 11%, 12% i 13%. Na 2025 rok założono również wzrost o 47 mln zł dla wyniku EBIDTA.

„Strategia na lata 2023-2025 jest kontynuacją i rozwinięciem wcześniej realizowanych działań. Jednym z podstawowych celów jest wzrost skali prowadzonej działalności i umocnienie pozycji lidera na rodzimym rynku oraz za granicą, głównie w państwach UE, a także na wybranych rynkach pozaeuropejskich takich jak region Bliskiego Wschodu, Azja Południowo-Wschodnia, USA oraz zaistnienie na rynkach Indii i Chin. Oprócz tego ważna jest modernizacja lub zastępowanie nowymi generacjami najważniejszych produktów z myślą o rozszerzeniu oferty oraz spełnieniu nowych i zmieniających się norm. Jednocześnie zakładamy zwiększenie skali produkcji przepływomierzy elektromagnetycznych oraz uzyskanie akredytacji na stanowisko do pomiaru przepływów w zakładzie w Radomiu. Planujemy też rozpoczęcie prac nad drugim większym stanowiskiem do pomiaru przepływu przepływomierzy dużych średnic. W nowej strategii rozważamy także akwizycje producentów aparatury kontrolno-pomiarowej rozszerzające ofertę Grupy” – wskazuje w komunikacie prezes Aplisens SA.

W komunikacie prasowym czytamy dalej, że Aplisens chce w kolejnych trzech latach wydać na inwestycje 36,6 mln zł, a środki te mają być przeznaczone m.in. na prace badawczo-rozwojowe czy technologie.

Założona w 1992 roku spółka swoją siedzibę ma Warszawie. Tam mieści się jej Laboratorium Wzorcujące Aplisens, a także główny zakład produkcyjny, w którym wytwarzane są przetworniki ciśnienia, różnicy ciśnień i hydrostatyczne sondy głębokości. Inne zakłady produkcyjne zlokalizowane są w Radomiu, gdzie odbywa się produkcja przepływomierzu elektromagnetycznych, przetworników ciśnienia i sond głębokości; w Ostrowie Wielkopolskim – tu wytwarzane są sondy do pomiaru poziomu paliwa w samochodach ciężarowych, wyświetlacze, mierniki, zasilacze i separatory; a w Krakowie pracownicy produkują czujniki do pomiaru temperatury oraz zwężki pomiarowe. Ostatni zakład zlokalizowany jest w Witebsku na Białorusi, gdzie montowane były dotąd analogowe przetworniki ciśnienia, Evertiq nie posiada jednak informacji na temat działalności fabryki w tym momencie w związku z napiętą sytuacją polityczną. 


reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 14 2024 07:33 V22.4.46-1
reklama
reklama