reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Nevomo
Przemysł elektroniczny |

Polska spółka nawiązała ważną współpracę we Francji

Nevomo, polska spółka opracowująca innowacyjną, szybką kolej magnetyczną, poinformowała w komunikacie prasowym o podpisaniu umowy o współpracy z kolejami francuskimi SNCF. Umowa ma na celu ocenę korzyści płynących z zastosowania systemu MagRail na francuskiej sieci kolejowej dla zwiększenia efektywności i przepustowości przewozów pasażerskich i towarowych, wspierając przy tym realizację strategii SNCF.

Umowa dotycząca współpracy została podpisana 8 marca w Paryżu. 

„Dostrzegając wysoki poziom technologiczny Nevomo uważamy, że proponowane przez Nevomo rozwiązania mogą przyczynić się do rozwoju kolei. Jesteśmy zadowoleni z podpisania umowy, która obejmie trzy obszary: zwiększenie efektywności obecnych pociągów towarowych w celu zwiększenia limitów załadunku i zdolności przewozowych na naszych liniach towarowych, zwiększenie zdolności przewozowych na liniach miejskich o dużych potokach pasażerów oraz ocenę MagRail jako alternatywnego napędu dla linii lokalnych w połączeniu z lekkimi pojazdami szynowymi.” – mówi Luc Laroche, dyrektor ds. innowacji w SNCF.

David De Almeida, dyrektor ds. badań w SNCF, zwrócił uwagę, że od strony badawczej, ta umowa stanowi część wspólnych działań, które prowadzi jego firma z innowacyjnymi ekosystemami, aby doskonalić interesujący ją obszar naukowy, co pozwala jednocześnie na identyfikowanie pojawiających się technologii dla kolei przyszłości.

Jak czytamy w komunikacie prasowym, Nevomo wprowadza technologię MagRail na istniejącą infrastrukturę kolejową, umożliwiając jej efektywną pod względem kosztów modernizację, dzięki czemu kolej może stać się preferowanym, ekologicznym, szybkim, wydajnym i interoperacyjnym środkiem transportu na miarę XXI wieku. Technologia ta umożliwia etapowe udoskonalanie istniejących sieci kolejowych, co może przełożyć się na zwiększenie udziału kolei w branży transportowej, a także na zmniejszenie emisji CO2.

„Jesteśmy dumni, że zostaliśmy partnerem SNCF, lidera innowacji na europejskim rynku kolejowym. Możliwość publicznego ogłoszenia współpracy w Paryżu na "Hello Tomorrow Global Summit" jest niewątpliwie najlepszym potwierdzeniem wiarygodności naszej technologii, jakie możemy otrzymać od rynku oraz potwierdzeniem ogromnego zapotrzebowania na tego typu rozwiązania z zakresu mobilności. Jesteśmy bardzo podekscytowani możliwością współpracy i oceny wybranych zastosowań systemu MagRail w celu wsparcia realizacji planów SNCF.” – podkreśla Przemek Ben Pączek, Prezes Zarządu i Współzałożyciel Nevomo.

Jak pisze Nevomo, technologia MagRail została opracowana w celu zwiększenia przepustowości i możliwości istniejących linii kolejowych, a także poprawy efektywności systemu transportu kolejowego. Ponadto technologia ta zapewnia eksploatację pojazdów elektrycznych na obszarach niezelektryfikowanych, czyli takich jak terminale i porty. W komunikacie podkreślono też, że dzięki temu, że system MagRail może być zintegrowany z istniejącymi systemami kolejowymi, tradycyjny system transportu kolejowego może zyskać lepszą dynamikę przewozu towarów, wyższe limity załadunku, większą elastyczność oraz możliwość automatycznego prowadzenia pociągów bez konieczności budowy nowych linii, bez sieci trakcyjnej i bez błędów ludzkich.


reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
April 15 2024 11:45 V22.4.27-2
reklama
reklama