reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Politechnika Wrocławska
Nauka i technologie |

Polscy naukowcy pracują nad nowym innowacyjnym czujnikiem

Naukowcy z Wydziału Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów Politechniki Wrocławskiej opracowują zdalny laserowy czujnik umożliwiający wykrywanie wycieków lub emisji gazów na odległość do 100 metrów. Urządzenie ma zostać przetestowane m.in. we współpracy ze spółką Ekosystem, podaje PWr w komunikacie prasowym.

Na Politechnice Wrocławskiej od lat prowadzone są badania nad rozwojem laserowych metod precyzyjnej i selektywnej detekcji gazów. Takie czujniki byłyby dużo dokładniejsze, gdyż dotychczasowe wykonują pomiar punktowy, czyli tylko w miejscu zamontowania czujnika. 

„Od około dwóch lat sektor przemysłowy zwraca się do nas z zapytaniami odnośnie opracowania laserowego czujnika gazów, który umożliwiłby pomiar zdalny, czyli „na odległość”. Związane jest to przede wszystkim ze zwiększeniem bezpieczeństwa pracowników.” – mówił w komunikacie prasowym dr inż. Karol Krzempek z Katedry Teorii Pola, Układów Elektronicznych i Optoelektroniki. – „Drugim kluczowym czynnikiem są regulacje prawne wprowadzane obecnie w wielu krajach UE, które wymuszają na przedsiębiorstwach monitorowanie oraz ograniczanie emisji gazów szkodliwych oraz cieplarnianych z terenów przemysłowych.”

Nasi naukowcy podjęli wyzwanie i rozpoczęli badania nad stworzeniem prototypu laserowego czujnika, który umożliwi pomiar wybranego gazu na odległość do 100 metrów, czytamy dalej w komunikacie PWr. Podpisanie listu intencyjnego ze spółką Ekosystem umożliwiło badaczom przeprowadzenie testów na terenie wrocławskiego składowiska odpadów biodegradowalnych przy ul. Janowskiej. 

Dr inż. Karol Krzempek powiedział, że zakończenie projektu powinno zaowocować prototypem na poziomie TRL 7.

Z nadzieją na prace badawcze naukowców z Politechniki Wrocławskiej zapatrują się pracownicy Ekosystemu, którzy liczą, że będą mogli wykorzystywać tego typu technologie w codziennej pracy, by móc lepiej kontrolować proces kompostowania, podnieść wartość produkowanego nawozu, a także ograniczyć do minimum emisji gazów cieplarnianych.

„Chcemy przemodelować dotychczasowy system, także poprzez zwiększenie roli naszej spółki w realizacji zadań, które wiążą się z gospodarką odpadową. Nawiązujemy współpracę z przedstawicielami naukowej części Wrocławia, którzy są w stanie opracować konkurencyjne w skali światowej rozwiązania w tym zakresie.” – tłumaczył w komunikacie prasowym dr Przemysław Zaleski, prezes Ekosystemu.

Należy podkreślić, że by stworzyć zdolny do pracy w warunkach pozalaboratoryjnych prototyp, wymagane jest zaprojektowanie wszystkich elementów składowych, czyli: elektroniki sterująco-pomiarowej, modułów optycznych, elementów mechanicznych i oprogramowania. Jak podano, urządzenie musi zostać również wykonane w klasie szczelności IP66 oraz spełniać wszystkie normy bezpieczeństwa.

„Posiadamy niezbędne komeptencje do realizacji wszystkich zakładanych etapów projektu. Współpraca z innymi wydziałami rozpocznie się prawdopodobnie na etapie wdrażania gotowego produktu, kiedy pojawią się kwestie integrowania naszego czujnika z systemami informatycznymi przedsiębiorstwa, lub rozpoczną się badania nad korelowaniem wyników pomiarów z procesami biologicznymi zachodzącymi np. na terenie składowisk odpadów komunalnych lub kompostowni.” – mówił dalej dr inż. Karol Krzempek.

W przedsięwzięcie zostanie zaangażowanych pięć osób. 


reklama
Załaduj więcej newsów
June 13 2024 13:49 V22.4.55-2