reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© congatec
Biznes |

Niemieckie potęgi łączą siły

Niemieckie firmy congatec i Kontron, będące czołowymi producentami systemów wbudowanych i edge computing, połączyły siły w celu zmniejszenia kosztów NRE, przyspieszenia procesu wprowadzenia produktów na rynek, a także poprawy ich bezpieczeństwa oraz dostaw.

Firmy zawarły umowę o współpracy w celu standaryzacji schematów projektowych płyt nośnych COM-HPC obu firm i opublikowania większości tych schematów w ogólnodostępnych przewodnikach projektowych. Ostatecznym celem umowy jest również poprawa bezpieczeństwa projektowania poprzez standaryzację, zmniejszenie kosztów NRE ponoszonych przez producentów OEM oraz przyspieszenie czasu wprowadzania na rynek nowych modułowych, wysokowydajnych rozwiązań opartych na nowym standardzie COM-HPC.

Firmy, skądinąd przecież konkurencyjne, dążą nie tylko do poprawy standaryzacji, ale także do zwiększenia bezpieczeństwa dostaw poprzez strategie podwójnego zaopatrzenia. Patrząc na ostatnie dwa lata, stosunkowo łatwo jest zauważyć, jak globalne wąskie gardła dostaw drastycznie zwiększyły wrażliwość producentów OEM. congatec i Kontron będą zatem kłaść wyraźny nacisk na możliwości plug & play, co oznacza, że programiści będą mogli używać Computer-on-Modules od dowolnego dostawcy na dowolnej płycie nośnej ewaluacyjnej od obu firm.

Początkowym celem współpracy pomiędzy congatec i Kontron ma być standaryzacja płyt nośnych dla COM-HPC Client i Server, z kolejnymi standardami modułów, takimi jak COM Express i SMARC. Dzięki temu klienci będą mogli wykorzystać nie tylko przewodniki projektowe, ale także układy płyt nośnych jako wzorce najlepszych praktyk dla własnych projektów. W związku z rosnącymi zagrożeniami na arenie międzynarodowej, firmy twierdzą, że nowe znormalizowane i interoperacyjne płyty nośne będą spełniać najwyższe wymagania w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego.

Obie firmy podkreślają, że współpraca dotyczy wyłącznie standaryzacji płyt nośnych, zaś rozwój modułów pozostanie ściśle odseparowany, ponieważ ta podstawowa działalność jest wysoce konkurencyjna.


reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 14 2024 07:33 V22.4.46-2
reklama
reklama