reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Comarch
Biznes |

Comarch ze wzrostem przychodów

Założona w 1993 roku, jedna z największych polskich spółek informatycznych z siedzibą w Krakowie, opublikowała wyniki finansowe za cztery kwartały 2022 roku. Wynika z nich, że Comarch wypracował ponad 1,86 mld zł przychodów ze sprzedaży produktów i usług. Oznacza to wzrost o 14,2%, czyli o ponad 230 mln zł, względem 2021 roku.

Na stronie spółki czytamy, że przychody w wysokości 1,86 mld zł dały zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 109,1 mln zł, czyli 13,9 mln zł mniej niż przed rokiem. Wynik operacyjny zmniejszył się natomiast o 39,3 mln zł i osiągnął wartość 147,9 mln zł. Z kolei zysk EBITDA wyniósł 241,8 mln zł, tj. 37,5 mln zł mniej niż w analogicznym okresie 2021 roku. Rentowność operacyjna wyniosła w opisywanym okresie +8%, a rentowność netto +5,9%.

Comarch dopatruje się zwiększenia przychodów grupy we wzroście sprzedaży zarówno na rynkach zagranicznych, głównie w sektorze telekomunikacyjnym, przemysłowym oraz finansowo-bankowym, jak i rozwojowi biznesu w Polsce, gdzie w szczególności dynamicznie rosła sprzedaż rozwiązań klasy ERP. Należy podkreślić, że niemal 58% całego biznesu stanowiła sprzedaż zagraniczna, która łącznie osiągnęła wartość 1,08 mld złotych.

Przychody ze sprzedaży w samym czwartym kwartale 2022 roku osiągnęły poziom 544,4 mln złotych, rosnąc rok do roku o 24,5 mln złotych. Wynik operacyjny wyniósł 16,5 mln złotych i był o 47 mln złotych, tj. o 74% niższy niż w czwartym kwartale 2021 roku. Natomiast zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej osiągnął wartość 36,4 mln zł, co oznacza spadek o 4,5%. Grupa wypracowała w czwartym kwartale 2021 roku zysk EBITDA o wartości 40,3 mln złotych, niższej o 50,3 mln złotych, tj. o 55,5%. Niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Na wartość przychodów i wyniku operacyjnego osiągniętych w IV kwartale 2022 roku duży wpływ miało umocnienie się PLN wobec walut obcych w tym okresie i związane z tym faktem ujemne różnice kursowe.

Comarch wyszczególnił w raporcie, że największą część przychodów w 2022 roku stanowiła sprzedaż do firm z branży telekomunikacyjnej, która wzrosła o 40,6 mln złotych i wyniosła 446,6 mln złotych. Z kolei najwyższą dynamikę, bo 26,6%, odnotowała sprzedaż do firm przemysłowych. Wartość zakupionych systemów i usług przez klientów z tego sektora wyniosła 229,9 mln zł. Niemal 23% wzrost odnotowano w sprzedaży rozwiązań dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Sprzedaż w tym sektorze  wyniosła 294 mln zł, czyli 54,5 mln zł więcej niż w 2021 roku. Zwiększyła się również sprzedaż rozwiązań ERP na rynku DACH (4,9%). 

Z raportu wynika, że prawie 20% wzrost zanotowała sprzedaż rozwiązań dla sektora publicznego. W tym przypadku kontrakty z instytucjami administracji publicznej wypracowały przychody w wysokości 159,9 mln zł, czyli o 26 mln zł więcej niż przed rokiem. O 10,7 mln zł zwiększyła się również sprzedaż do odbiorców z sektora handlowo-usługowego, co przełożyło się na wynik 256,5 mln zł. Nieco mniejszy, bo 15,6% wzrost, odnotowano również w sprzedaży rozwiązań dla klientów z sektora finansowo-bankowego. Te instytucje zakupiły produkty i usługi o wartości 261,7 mln zł. 

Spadek wynoszący 7% zaobserwowano w przypadku produktów dedykowanym placówkom medycznym.

„Mimo dużych zawirowań w otoczeniu polityczno-gospodarczym oraz na rynkach finansowych, Comarch utrzymuje mocną pozycję w branży informatycznej. Rozwijamy sprzedaż rozwiązań i usług w Europie Zachodniej i Ameryce Północnej, szukamy kolejnych rynków, bacznie przyglądając się przede wszystkim regionowi ASEAN. Poszerzamy też ofertę rynkową , zwłaszcza w zakresie, usług finansowych, telemedycznych oraz e-commerce, a także inwestujemy w rozwiązania oparte na technologii Comarch Cloud.” – mówi Konrad Tarański, wiceprezes zarządu oraz dyrektor finansowy Comarch – „Strategia Comarch niezmiennie zakłada długofalowy rozwój przedsiębiorstwa, którego filarami jest dywersyfikacja oferty Comarch w odniesieniu do produktów, branż i regionów, a także znaczne wydatki na działalność badawczo-rozwojową. Jednocześnie działalność dostosowywana jest do zmieniającego się, globalnego środowiska biznesowego. Prezentowane od lat bardzo dobre wyniki finansowe grupy dowodzą skuteczności takiego zarządzania.” 

W 2022 roku Grupa Comarch zwiększyła zatrudnienie; na dzień 31 grudnia 2022 r. w Grupie pracowało 6 871 osób, tj. o 148 więcej niż 31 grudnia 2021 r. – pisze spółka na swojej stronie.


reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
June 13 2024 13:49 V22.4.55-1