reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 05 lipca 2010

Sonel: Poprawa wyników finansowych w IQ

Sonel chce wygenerować wyższy zysk netto oraz przychody ze sprzedaży. Spółka wprowadza do oferty kamery termowizyjne oraz otwiera przedstawicielstwo w Niemczech.

W sprawozdaniu finansowym Spółki za I kwartał 2010 roku widzimy wzrost zysku netto do poziomu 1 210 tys zł., w porównaniu do straty netto na poziomie 660 tys zł w adekwatnym okresie w poprzednim roku. Przychody netto wzrosły do 7 357 tys zł. ( przy 5 600 tys zł. w IQ 2009), a kapitał własny wyniósł 57 833 tys zł. (przy 56 623 tys zł. w IQ 2009). Liczba akcji Spółki wzrosła do 13 850 000 sztuk, przy wartości księgowej na akcję na poziomie 4,18 zł.
reklama
July 15 2021 08:57 V18.20.2-2