reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© PGZ
Przemysł elektroniczny |

PGZ zacieśnia współpracę z firmami z Korei Południowej

Polska Grupa Zbrojeniowa zacieśniła współpracę z partnerami z Korei Południowej, podpisując dokumenty określające zasady współpracy przemysłowej z reprezentantami tamtejszych firm przy planowanej w Polsce produkcji czołgów K-2 i armatohaubic K-9. Podpisana umowa jest następstwem prowadzonych od kilku miesięcy negocjacji.

Jedną z firm, z którą podpisano tzw. Term Sheet, czyli dokument określający zasady współpracy przemysłowej, był południowokoreański Hyundai Rotem Company. Ustalenia dotyczą współdziałania pomiędzy tą firmą a PGZ i Wojskowymi Zakładami Motoryzacyjnymi w zakresie produkcji, dostaw oraz obsługi czołgów K2 w wersji PL.

Jak pisze PGZ na swojej stronie internetowej, w wyniku rozmów uzgodniono, że wspólna produkcja czołgów K-2PL oraz pojazdów towarzyszących na podwoziu gąsienicowym odbywać się będzie w poznańskich Wojskowych Zakładach Motoryzacyjnych. Dodatkowo sprecyzowano zakres zdolności przemysłowych, które zostaną przeniesione do WZM i pozostałych spółek PGZ, czyli montaż czołgów, utworzenie potencjału w zakresie produkcji korpusów i wież, produkcji zawieszenia hydropneumatycznego, produkcja zespołu armaty i automatu ładowania oraz innych wybranych komponentów czołgu. W dokumencie uwzględniono również niezbędne warunki techniczne i infrastrukturalne do produkcji, świadczenia serwisu oraz obsługi w całym cyklu życia czołgu w Polsce. 

Z kolei podpisaniem umowy o związaniu konsorcjum polsko-koreańskiego do produkcji armatohaubic K-9PL, zakończyły się negocjacje prowadzone przez PGZ z firmą Hanwha Aerospace. W tym przypadku obok PGZ dokument podpisała również Huta Stalowa Wola. W porozumieniu sprecyzowano kwestie związane z ustanowieniem potencjału produkcji armatohaubic K9PL w Hucie Stalowa Wola, a także możliwość przeprowadzenia procesu polonizacji dla części i komponentów używanych do planowanej produkcji. PGZ pisze, że w pierwszym etapie przewidywana jest integracja i finalny montaż armatohaubic K9PL, a w drugim produkcja armatohaubic K9PL w zakładach HSW.

Polsko-koreańskie konsorcjum ma prowadzić dalsze rozmowy niezbędne dla uściślenia podziału zadań, głównie w kwestii ustanowienia potencjału produkcji i serwisu, napraw i remontów w Hucie Stalowa Wola, które ocenia się jako niezbędne dla realizacji umowy wykonawczej oraz usług pogwarancyjnych.

„Doprecyzowanie kwestii ujętych w podpisanych dokumentach stanowi ważny krok na drodze do budowania nowych zdolności polskiego przemysłu obronnego przy wykorzystaniu współpracy z firmami z Korei Południowej. Polska Grupa Zbrojeniowa jest kluczowym partnerem Wojska Polskiego zarówno w zakresie produkcji, jak też co równie ważne, utrzymaniu sprawności sprzętu w jego pełnym cyklu życia. Z tego powodu udział polskiego przemysłu we wszystkich obszarach, także modernizacji, jest warunkiem koniecznym. Zapewnienie tych zdolności jest absolutnym priorytetem dla strony rządowej i przemysłowej.” – pisze PGZ na swojej stronie internetowej. 


reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 14 2024 07:33 V22.4.46-2
reklama
reklama