reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Stock
Przemysł elektroniczny |

Recykling baterii w Polsce z ważnym wsparciem

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) oraz EIT InnoEnergy ogłosiły współpracę na rzecz realizacji europejskiej strategii dekarbonizacji gospodarki. Jak czytamy w komunikacie prasowym, celem jest wzmocnienie otoczenia inwestycyjnego w segmencie recyklingu baterii do pojazdów elektrycznych i tym samym zwiększenie wykorzystania surowców wtórnych w produkcji baterii. Beneficjentami współpracy będą kraje Europy Środkowo-Wschodniej, a w pierwszym etapie – głównie Polska.

EBOR i EIT InnoEnergy są zaangażowane w działania na rzecz rozwoju ekosystemów mobilności elektrycznej i wspieraniu modeli biznesowych promujących gospodarkę o obiegu zamkniętym. Na przestrzeni ostatnich lat EBOR angażował się w wiele inwestycji związanych z produkcją baterii w Europie Środkowej. Natomiast EIT InnoEnergy, będące liderem Europejskiego Sojuszu na rzecz Baterii (EBA250), jest zaangażowane we wsparcie innowacyjnych firm z sektora cleantech i baterii.

Celem współpracy jest identyfikacja barier oraz wyzwań technologicznych i regulacyjnych w całym łańcuchu wartości polskiego segmentu recyklingu baterii, czytamy w komunikacie. Realizacja zamierzonego celu przyczyni się do zbudowania optymalnego otoczenia rynkowego oraz platformy, która umożliwi uczestnikom rynku współpracę, wymianę doświadczeń i wzmacnianie kompetencji poprzez centrum wiedzy o recyklingu baterii. Należy też podkreślić, że ogłoszona współpraca pomiędzy i EIT InnoEnergy zapewni również wsparcie uczestnikom rynku w dostępie do finansowania inwestycji.

„Skuteczna dekarbonizacja transportu jest kluczem do osiągnięcia przez UE neutralności klimatycznej do 2050 roku. Do końca dekady po polskich drogach może jeździć ponad milion pojazdów elektrycznych, a nasz kraj będzie wiodącym dostawcą baterii na europejskie rynki. Wyzwaniem jest dostępność komponentów do baterii, dlatego rozwój recyklingu oraz gospodarki o obiegu zamkniętym mają kluczowe znaczenie dla zaspokojenia popytu oraz zapewnienia strategicznej autonomii UE. Jako EIT InnoEnergy angażujemy się we włączanie sektora cleantech z Europy Środkowo-Wschodniej w strategiczne łańcuchy wartości całej UE, z uwzględnieniem zwiększania kompetencji pracowników. Cieszymy się, że wspólnie z EBOR będziemy rozwijać ekosystem recyklingu baterii do pojazdów elektrycznych w regionie CEE.” – powiedział Marcin Wasilewski, prezes EIT InnoEnergy w Europie Środkowej.

Ułatwienie w pozyskiwaniu środków na inwestycji to nie jedyna korzyść dla uczestników rynku. Istotny jest również dostęp do EBA Academy, europejskiej platformy edukacyjnej, mającej na celu szkolenie,  podnoszenie kwalifikacji i przekwalifikowywanie pracowników niezbędnych do rozwoju przemysłu bateryjnego w Unii Europejskiej.

„Baterie są jedną z najważniejszych technologii umożliwiających rozwój niskoemisyjnych i odpornych gospodarek, co jest kluczowym priorytetem dla EBOR. Rozwój rynków surowców wtórnych do baterii będzie miał istotne znaczenie dla przyspieszenia przejścia na pojazdy niskoemisyjne i bezemisyjne. Umożliwi również produkcję materiałów w Europie, także z odpadów, i sprawi, że istotne korzyści wynikające z gospodarki o obiegu zamkniętym będą odczuwalne dla wszystkich – od obywateli po inwestorów. Jako EBOR, cieszymy się ze współpracy z EIT InnoEnergy nad realizacją celów związanych z bardziej ekologicznym transportem i efektywnym gospodarowaniem zasobami.” – skomentował Gianpiero Nacci, dyrektor ds. zrównoważonego biznesu, infrastruktury, strategii klimatycznej i dostaw w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju.

W przyszłości planowane jest rozszerzenie współpracy EBOR i EIT InnoEnergy na pozostałe kraje Europy Środkowej.


reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
June 13 2024 13:49 V22.4.55-2