reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© PIRE
Nauka i technologie |

PIRE i Łukasiewicz – „ORGMASZ” zacieśniają współpracę

W zeszłym tygodniu, 16 lutego, Polska Izba Rozwoju Elektromobilności zawarła porozumienie z Instytutem Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”. Zawarte porozumienie daje szeroką perspektywę współpracy pomiędzy siecią badawczą Łukasiewicz oraz firmami Członkowskimi i Partnerskimi Polskiej Izby Rozwoju Elektromobilności, a także szerokie możliwości wspierania projektów badawczo-rozwojowych firm technologicznych i start-upów w ramach Inkubatora E-mobility Innovation HUB – czytamy na stronie PIRE.

Przypomnijmy, że 21 grudnia 2021 roku Krzysztof Burda, Prezes PIRE, podpisał w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego umowę na dofinansowanie projektu budowy Inkubatora technologicznego – E-Mobility Innovation HUB. Wartość projektu oszacowano na 13 532 706 zł, zaś kwota dofinansowania wyniosła 9 000 000 zł. Projekt został współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Realizację projektu przewidziano na lata 2022-2023. 

„Dotacja umożliwi budowę nowoczesnego obiektu przeznaczonego dla firm technologicznych i start-upów, które będą działały w branżach elektromobilność, green tech oraz clean tech. – Dekarbonizacja i dążenie do neutralności klimatycznej otwiera biznesowe możliwości dla tworzenia technologii, które to pomogą osiągnąć, przykładem jest elektromobilność, które na dobre powróciła do sektora motoryzacyjnego. Została powszechnie uznana jako technologia, która pomoże osiągnąć cele klimatyczne, lecz to dopiero początek drogi jaką ma przed sobą ten nowy sektor. To połączenie branż IT, connectivity, cyberbezpieczeństwa, baterii, metalurgii, elektryki, elektroniki, energoelektroniki oraz wielu innych w których jest jeszcze wiele obszarów na działalność start-upów. Podobnie jest w przypadku dekarbonizacji innych obszarów m.in przemysłu, budownictwa rolnictwa czy wreszcie energetyki.” – mówił wtedy Krzysztof Burda, Prezes Zarządu PIRE.

Podpisane kilka dni temu porozumienie jest więc kontynuacją projektu rozpoczętego z końcem grudnia 2021 roku. Porozumienie zakłada współdziałanie na rzecz tworzenia, wspierania i rozwoju procesów gospodarczych opartych na nowoczesnych technologiach oraz innowacyjnych projektach badawczo-rozwojowych w sektorze elektromobilności i transportu – pisze na swojej stronie PIRE. Polska Izba Rozwoju Elektromobilności podkreśla, że współpraca ta zaowocuje przeprowadzeniem działań na rzecz upowszechniania efektów realizowanych projektów badawczo-wdrożeniowych, które przyczynią się do nieustannego podnoszenia innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorców branży elektromobilności w Polsce na tle udziału innych podmiotów w projektach międzynarodowych dotyczących emobility. 

„Polska Izba Rozwoju Elektromobilności ma wielki zaszczyt móc rozpocząć bliską współpracę z Siecią Badawczą Łukasiewcz – Instytutem Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”. To ważny krok dla naszej organizacji, szczególnie w kontekście rozwoju projektów badawczych firm członkowskich PIRE działających w branży elektromobilności, ale także nowego Inkubatora technologicznego E-Mobility Innovation HUB, który realizujemy w Zielonej Górze. Dzięki współpracy nasze start-upy zyskają dostęp do ekspertów i zasobów badawczych Sieci Łukasiewicz. Cieszymy się tworzony przez nas ekosystem wsparcia start-upów – eValley zyskał strategicznego Partnera.” – mówił Krzysztof Burda, prezes zarządu PIRE.

Porozumienie zostało podpisane przez Krzysztofa Burdę, prezesa zarządu Stowarzyszenia Polska Izba Rozwoju Elektromobilności i dr. Grzegorza Malinowskiego, dyrektora Łukasiewicz – „ORGMASZ”.

„Inteligentna i Czysta Mobilność to jeden czterech kierunków rozwoju Sieci Badawczej Łukasiewicz. Ambicją polskiej racji stanu jest polonizowanie tego sektora gospodarki, zaś ambicją Łukasiewicza jest włączenie się w tą wizję poprzez dostarczanie rozwiązań technologicznych wykorzystywanych w tym obszarze. Jako Łukasiewicz – „ORGMASZ” z jednej strony integrujemy kompetencje poszczególnych instytutów, a z drugiej strony – usuwamy bariery między nauką i biznesem. Z naszego punktu widzenia PIRE jest bardzo cennym źródłem pomysłów, inspiracji i nowych projektów, nad którymi możemy popracować wspólnymi siłami, dlatego bardzo cieszę się, że od dziś zyskujemy nowego partnera.” – powiedział dr Grzegorz Malinowski, dyrektor Instytutu Łukasiewicz – ORGMASZ.

Sieć Badawcza Łukasiewicz jest jedną z największych sieci badawczych w Europie, która składa się z 22 instytutów tworzonych przez 4 500 naukowców i inżynierów. 

W ramach porozumienia wykorzystany zostanie potencjał sieci Łukasiewicz oraz wiedza ekspercka i potencjał biznesowy Członków Stowarzyszenia PIRE, czytamy dalej na stronie. Ponadto będą wspólnie upowszechniały innowacje i wyniki prac B+R+I realizowane w sektorze elektromobilności, a także partnerstwo w krajowych i międzynarodowych projektach badawczo-rozwojowych.


reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
June 13 2024 13:49 V22.4.55-2