reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© TrendForce
Analizy |

Rynek 5G osiągnie wartość 37 mld USD w 2026 roku

Analitycy TrendForce prognozują, że wartość globalnego rynku 5G w 2023 roku osiągnie 14,5 mld USD. Przyczynić ma się do tego promowanie prywatnych sieci 5G przez przedsiębiorstwa, a także modernizacja sprzętu przeznaczonego dla małych komórek i 5G FWA.

Następnie globalny rynek 5G miałby zwiększyć swoją wartość do 37 mld USD w 2026 r., a CAGR w latach 2023-2026 wynieść 11%. Nie bez znaczenia pozostałyby też aplikacje Metaverse, które będą pomagały zwiększyć popyt na sieci 5G w tym okresie.

TrendForce twierdzi, że główne segmenty rynku zastosowań sieci 5G to produkcja przemysłowa, energia i media, rozwiązania medyczne, inteligentne pojazdy, transport publiczny i elektronika użytkowa. Jeśli chodzi o rozkład przewidywanej, całkowitej wartości rynkowej wynoszącej 37 mld USD w 2026 r., to największy udział w jej osiągnięciu ma odegrać produkcja przemysłowa (32%). Analitycy twierdzą, że sieć 5G ma być wykorzystywana przez firmy produkcyjne głównie do modernizacji swoich fabryk, czyli m.in. do dążenia do bardziej inteligentnych procesów produkcyjnych i łączenia ich z rozwiązaniami związanymi z wizualizacją i analizą danych. Drugi pod względem wielkości udział (18%) w tym wyniku miałyby mieć energia i media, ponieważ podłączenie inteligentnych liczników energii do sieci elektroenergetycznej będzie wymagało sieci 5G. Ponadto technologie 5G będą wbudowywane w sprzęt energetyczny do monitorowania wytwarzania energii i konserwacji predykcyjnej. Prognozuje się, że rozwiązania medyczne będą miały trzeci co do wielkości udział w wyniku 37 mld USD - 15%. Już teraz się mówi, że wysiłki zmierzające do włączenia 5G do obszaru opieki zdrowotnej mają koncentrować się głównie na telemedycynie, która może podnieść efektywność kliniczną w odległych obszarach.

Jeśli chodzi o inteligentne pojazdy i transport publiczny, ich łączny udział w całkowitej wartości rynkowej w 2026 roku wyniesie 25%. Ponieważ 5G oferuje mniejsze opóźnienia, producenci samochodów i dostawcy komponentów samochodowych chcą wykorzystać tę przewagę do opracowania bardziej zaawansowanych systemów wspomagania kierowcy (ADAS). Przechodząc do transportu publicznego, oczekuje się, że 5G odegra kluczową rolę w rozwoju platform mobilności jako usługi (MaaS). Wreszcie, jeśli chodzi o elektronikę użytkową, ten segment aplikacji będzie odpowiadał za 10% całkowitej wartości rynku w 2026 r. Różne rozwiązania 5G zostaną wbudowane w inteligentne urządzenia, by wszystkie mogły być ze sobą połączone. 

© TrendForce

Jeśli chodzi o zaangażowane w rynek 5G firmy z Tajwanu, to koncentrują się one głównie na produktach związanych z małymi komórkami, komercyjnymi prywatnymi sieciami 5G wykorzystywanymi przez przedsiębiorstwa oraz na sprzęcie 5G FWA. Należy podkreślić, że w ostatnich latach budowa infrastruktury 5G na całym świecie postępuje w szybkim tempie. Przyczyniło się to również do znacznego rozwoju w technologiach przetwarzania brzegowego. Wspomnieć tu trzeba na przykład o tajwańskiej firmie SERCOM, która opracowała małe komórki 5G i sprzęt 5G FWA. Rosnący popyt rynkowy generowany przez wszystkie wspomniane wyżej czynniki, wpłynął na zwiększenie zapotrzebowania na produkty tej firmy. Kolejny dostawca sprzętu sieciowego z Tajwanu, o którym należy powiedzieć to Askey, który pojawił się również na targach CES 2023, by promować swoje prywatne sieci 5G. Firma dąży do rozszerzenia swojej obecności na rynkach europejskich i północnoamerykańskich w zakresie aplikacji i usług 5G.

Zapotrzebowanie na aplikacje związane z Metaverse nie wzrośnie jednak wcześniej niż za dwa, trzy lata

TrendForce zwraca uwagę, że największą różnicą między aplikacjami w Metaverse a aplikacjami w chmurze jest to, że ta pierwsza kładzie znacznie większy nacisk na interakcje między wieloma stronami. Poprzez renderowanie obrazu w czasie rzeczywistym i synchronizację danych, Metaverse dąży do stworzenia wspólnej platformy dla użytkowników, w przeciwieństwie do bardziej tradycyjnej komunikacji opartej na wideo. Platformy Metaverse tworzą ponadto cyfrowych bliźniaków użytkowników, które angażują w głębsze interakcje w czasie rzeczywistym za pomocą mowy, wskazówek wizualnych, ruchów (wykonywanych przez awatary) itp. Transmisje danych związane z tymi wirtualnymi działaniami są bardziej złożone, więc platformy będą wymagały szybkiej i niezawodnej sieci, by zapewnić użytkownikowi pełne i właściwe  doświadczenie.

Na ten moment Metaverse to nowo powstała koncepcja, więc firmy zaangażowane w powiązane aplikacje i usługi są wciąż we wstępnej fazie eksploracyjnej. Potrzeba też więcej czasu na opracowanie kluczowych technologii, takich jak AR/VR i interfejsy kontrolne, które umożliwiłyby użytkownikom odczuwanie i działanie w środowisku wirtualnym. Dlatego też analitycy TrendForce uważają, że rozwój rynku aplikacji związanych z Metaverse zajmie co najmniej dwa lub trzy lata. Prace rozwojowe mają nadal koncentrować się na mediach społecznościowych, grach wieloosobowych, usługach edukacyjnych, szkoleniach symulacyjnych, współpracy zdalnej i spotkaniach wirtualnych.

Zainteresowanych możliwościami Metaverse nie brakuje. Wśród globalnych operatorów telekomunikacyjnych i producentów sprzętu sieciowego można wymienić Nokię, Ericssona i Huawei, którzy bacznie przyglądają się jej rozwojowi. 

Warto rozwinąć choćby przykład Nokii, która rozwija dwie kluczowe technologie Metaverse dzięki swojej spółce zależnej Bell Labs, zajmującej się ulepszaniem cyfrowo-fizycznej przyszłości. Jeśli chodzi o firmę Ericsson, to pracuje ona obecnie nad komunikacją o krytycznym znaczeniu czasowym jako jedną z podstawowych ofert 5G. Krytyczna czasowo komunikacja może zoptymalizować sprzęt 5G i zapewnić wysoce niezawodne usługi w czasie rzeczywistym. W porównaniu z Nokią i Ericssonem, które koncentrują się głównie na ulepszaniu technologii 5G, Huawei wdraża również sprzęt nie tylko w Ameryce Północnej i Europie, ale również w Afryce. Z kolei Safaricom, który jest największym operatorem telekomunikacyjnym w Kenii, stał się pierwszym operatorem telekomunikacyjnym w Afryce Wschodniej, który wdrożył komercyjną szybką sieć 5G, przyjmując rozwiązania Huawei w zakresie infrastruktury sieciowej.


reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 14 2024 07:33 V22.4.46-2
reklama
reklama