reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© European Union 2022 Dati Bendo
Biznes |

TAK od ESIA dla nowego planu EU dot. czystych technologii

17 stycznia 2023 r. Przewodnicząca Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen, ogłosiła zamiar uruchomienia „Green Deal Industrial Plan”, aby zaplanować przyszłość i napisać „historię gospodarki czystych technologii” w Europie.

ESIA – jako głos branży półprzewodników w Europie – z zadowoleniem przyjmuje tę inicjatywę jako decydujący instrument, umożliwiający gospodarce UE skok naprzód i osiągnięcie celów zerowej emisji netto do 2050 r. Półprzewodniki odgrywają kluczową rolę w realizacji ambitnych celów na rzecz zielonej i cyfrowej transformacji.
Podczas swojego przemówienia inauguracyjnego na Światowym Forum Ekonomicznym (WEF) w Davos w Szwajcarii, przewodnicząca von der Leyen omówiła cztery filary planu, poczynając od otoczenia regulacyjnego, które umożliwia szybkie zwiększanie skali i tworzenia sprzyjających warunków ramowych dla technologii wspomagających. Uproszczona i szybka ścieżka wydawania zezwoleń – zwłaszcza w przypadku ważnych projektów stanowiących przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania (IPCEI) - byłaby szczególnie pożądanym ulepszeniem, jeśli chcemy dążyć do przyspieszenia zielonej transformacji. Dla przykładu IPCEI w sprawie mikroelektroniki i technologii komunikacyjnych nie został jeszcze uruchomiony – szybsza procedura byłaby korzystna dla gospodarki opartej na czystych technologiach. ESIA będzie ściśle współpracować z Komisją Europejską nad odpowiednimi przepisami potrzebnymi do opracowana skutecznej i wydajnej „Ustawy o zerowej wartości netto dla przemysłu” oraz „Ustawy o surowcach krytycznych”.

Jeśli chodzi o drugi filar, Komisja przewiduje wzrost inwestycji i finansowania produkcji czystych technologii. Zaproponowana ma zostać tymczasowa adaptacja unijnych zasad pomocy publicznej „w celu przyspieszenia i uproszczenia” obliczeń, procedur i zezwoleń. W porównaniu z innymi krajami, Unijne środowisko może być nieco „uciążliwe” dla nowych inwestycji, dlatego ESIA z zadowoleniem przyjmuje podejście, które ma na celu zwiększenie atrakcyjności jednolitego rynku UE dla inwestycji przedsiębiorstw europejskich i zagranicznych oraz wyrównanie szans. W związku z tym, Europejski Fundusz Suwerenności powinien wykorzystać kluczowe technologie umożliwiające efektywność energetyczną, takie jak półprzewodniki mocy.

ESIA kładzie również nacisk na trzeci filar planu, który dotyczy rozwijania umiejętności potrzebnych do urzeczywistnienia zielonej transformacji. Tak naprawdę, żadne ramy regulacyjne ani programy motywacyjne nie pobudzą gospodarki czystych technologii, jeśli pula talentów nie będzie w stanie zapewnić niezbędnego personelu.

Ostatnim aspektem jest dążenie do otwartego i uczciwego handlu, co otworzyłoby nowe rynki i zwiększyło odporność łańcuchów dostaw. Jako branża zależna od globalnie połączonych łańcuchów wartości, czwarty filar planu zapewnia istotny impuls dla powodzenia ambitnego programu handlowego.


reklama
Załaduj więcej newsów
June 13 2024 13:49 V22.4.55-1