reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay
Biznes |

Kontron planuje wzrost zysków o 25%

Grupa technologiczna Kontron poinformowała, że po sprzedaży dużej części swojej działalności w zakresie usług IT pod koniec ubiegłego roku, spodziewa się w 2023 roku wzrostu zysku netto z działów IoT do ponad 60 mln euro, czyli 25% wzrost r/r.

Jak czytamy w komunikacie prasowym grupy, organiczny wzrost o około 10% mają zanotować również przychody, co oznaczałoby osiągnięcie wartości około 1 200 mln euro. 

Dobrze wygląda też portfel zamówień firmy, który jest już wypełniony na najbliższy czas. Przyczyniły się do tego m.in. niedawno sfinalizowane dwa duże zamówienia, łącznie opiewające na kwotę ponad 130 mln euro.
Śródroczne dane firmy wskazują również na dobry czwarty kwartał i osiągnięcie obecnych prognoz dotyczących przychodów na poziomie około 1 100 mln euro (dochód z działalności kontynuowanej) lub 1 500 mln euro (w tym sprzedane operacje). 

Obecnie brak jest dostępnych danych dotyczących dochodu operacyjnego netto, w tym zbytych jednostek. Jednak Kontron pozostaje przy swoich poprzednich prognozach, które przewidują 56 mln euro z działalności kontynuowanej i zaniechanej, w porównaniu do 48 mln euro z 2021 r. 

Wstępne szacunki sugerują, że Kontron na sprzedaży swoich usług IT zarobi co najmniej 60 mln euro i będzie mógł skoncentrować się na działalności IoT. Ostateczne dane grupa zapowiedziała, że zostaną opublikowane w sprawozdaniu rocznym za 2022 r.

Wysokie rezerwy gotówkowe Kontronu po sprzedaży biznesu usług IT mają zostać wykorzystane na strategiczne przejęcia w sektorze IoT oraz wykup akcji własnych, który planowany jest na 2023 rok. 


reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
June 13 2024 13:49 V22.4.55-1