reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay
Przemysł elektroniczny |

Bardzo trudna sytuacja Rafako

Polska spółka akcyjna znalazła się w trudnej sytuacji po otrzymaniu od Grupy Tauron wezwania do zapłaty 1,3 mld zł kar umownych i odszkodowania w związku z realizacją kontraktu na budowę Bloku 910 MW. Wczoraj PAP podał, że Rafako rozpoczęło prace nad wnioskiem o upadłość z powodu „zaistnienia stanu niewypłacalności”.

Z roszczeniami Tauronu Rafako się nie zgadza. W środę spółka wydała oficjalne oświadczenie, w którym czytamy:

„Działania prowadzone przez Grupę Tauron stanowią próbę przerzucenia na RAFAKO odpowiedzialności za zaistniałe awarie i obniżenia parametrów Bloku, które wynikają przede wszystkim ze spalania w kotle węgla nieznanego pochodzenia o parametrach niespełniających wymagań kontraktowych, a także wymagań stawianych dla paliwa przy tego typu obiektach energetycznych. Ponadto jest to nieudolna próba odwrócenia uwagi publicznej od nieprofesjonalnej i niebezpiecznej eksploatacji bloku prowadzonej również z wyłączonymi niektórymi systemami bezpieczeństwa i zabezpieczeń urządzeń oraz przy braku działań prewencyjnych służb nadzoru technicznego. Działania powyższe doprowadziły do uniemożliwienia RAFAKO S.A. prowadzenia kontroli nadzoru eksploatacji przez Inżyniera Gwarancyjnego. Równocześnie należy podkreślić, że TAURON uniemożliwił RAFAKO S.A. zakończenie Przedmiotu Kontraktu poprzez wprowadzenie zakazu wejścia pracowników RAFAKO na Blok. Wystawienie noty jest bezprawne i całkowicie bezzasadne. Działanie to stanowi wyłącznie próbę poprawy kosztem RAFAKO S.A. fatalnych wyników finansowych TAURONA, publikowanych w sprawozdaniach tej spółki Skarbu Państwa. Szereg działań podejmowanych przez TAURON celem doprowadzenia RAFAKO S.A. do upadłości odbieramy, jako realizację zamysłu mającego na celu rozmycie odpowiedzialności TAURONA za systematyczną degradację majątku spółki, a w szczególności nowego Bloku 910MW w Jaworznie w wyniku jego niewłaściwej eksploatacji.”

Spółka w oświadczeniu podkreśliła, że opinię techniczną na temat Bloku 910MW wystawił Polimex Mostostal S.A., czyli konkurencyjna spółka, a zarazem potencjalny uczestnik procesu inwestorskiego zainteresowanego przejęciem Rafako. Polimex Mostostal jako firma nie specjalizuje się w projektowaniu jednostek energetycznych tego typu.

„W obronie naszego dobrego imienia i bezpieczeństwa energetycznego kraju, proponujemy ujawnienie wszystkiej posiadanej w tym zakresie dokumentacji, w szczególności wyniki badań węgla, przeprowadzone przez GIG, wraz z analizami biegłych sądowych, ale także opinie i ekspertyzy biegłego z zakresu pożarnictwa, dotyczące zagrożeń wynikających ze stosowania w bloku węgla niezgodnego z kontraktem. Po raz kolejny apelujemy do Ministerstwa Aktywów Państwowych o właściwy nadzór nad nieuprawnionymi działaniami spółki TAURON.” – czytamy dalej w oświadczeniu.

W czwartek, Polska Agencja Prasowa poinformowała o kolejnym komunikacie Rafako, w którym napisano, że w aktualnej ocenie zarządu spółki, zasadnym jest uznanie, iż w dniu doręczenia firmie przez Tauron Wytwarzanie wezwania do zapłaty kar umownych i odszkodowań, zaistniał stan niewypłacalności. 

Według Rafako obecna sytuacja nie daje podstaw do pozytywnego zakończenia sporu. Przyjrzyjmy się zatem, co w swoim oświadczeniu napisał rzecznik prasowy Grupy Tauron:

„Aktywność zarządu Rafako, polegająca na prowadzeniu agresywnych sporów z największymi podmiotami w kraju, w której opierano się na kłamstwach, oszczerstwach oraz szantażu biznesowym doprowadziła do ogłoszenia zamiaru złożenia wniosku o ogłoszeniu upadłości spółki. Odpowiedzialność za ten stan rzeczy ponosi tylko i wyłącznie zarząd Rafako." – napisał w oświadczeniu przesłanym Polskiej Agencji Prasowej w czwartek Łukasz Zimnoch, rzecznik prasowy Grupy Tauron. 

W związku z zaistniałą sytuacją, kurs akcji Rafako poszybował wyraźnie w dół. Polska spółka została założona w 1949 roku, jest wykonawcą bloków energetycznych, a także producentem urządzeń związanych z wytwarzaniem energii. Inwestuje również w elektromobilność.


reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 14 2024 07:33 V22.4.46-2
reklama
reklama