reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Źródło: AMD Przemysł elektroniczny | 01 lipca 2010

Fundusz Helix Venture Partners zainwestuje w innowacyjne przedsięwzięcia

Helix Ventures Partners FIZ podpisał list intencyjny z inkubatorem innowacyjności Science2Business, w zakresie komercjalizacji innowacyjnych przedsięwzięć.

Science2Business będzie przekazywał Helix Ventures Partners FIZ wybrane propozycje inwestycji w innowacyjne projekty wymagające finansowania przekraczającego możliwości Inkubatora lub wymagające wsparcia oferowanego przez HVP. HVP będzie informować o ofercie S2B przedsiębiorców prowadzących projekty o profilu zgodnym z kryteriami Science2Buisness, a nie wpisujących się w strategię Funduszu. ‘Nie ma to być współpraca jedynie strategiczna. Planujemy bieżącą współpracę operacyjną, wspartą comiesięcznymi spotkaniami, podczas których będziemy wymieniać się doświadczeniami związanymi z wspieraniem rozwoju innowacyjnych firm znajdujących się we wczesnej fazie życia. Będziemy także prowadzić wspólne działania informacyjne i promocyjne, na zasadzie wzajemności. Pozwoli nam to na uniknięcie niepotrzebnej konkurencji. HVP z przyjemnością przekaże Inkubatorowi projekty będące na etapie start-upu, przy czym nie wykluczamy zainwestowania w nie później, kiedy nieco się rozwiną Z drugiej strony – chętnie zainwestujemy w wybrane projekty S2B, które potrzebują większych środków na dalszy rozwój. Dzięki temu projekty te będą mogły płynnie kontynuować rozwój. Wierzymy, że współpraca Funduszu i Inkubatora przełoży się na wymierne korzyści dla innowacyjnych projektów na różnych etapach rozwoju’ mówi Małgorzata Walczak, zarządzająca Helix Ventures Partners FIZ. ‘Wierzymy, że współpraca z Helix Ventures Partners FIZ wydatnie pomoże w finansowaniu projektów, które są zgłaszane do inkubatora’ powiedział Krzysztof Czaplicki, dyrektor ds. biotechnologii w Inkubatorze Innowacyjności Science2Business. ‘Zapewniamy pomysłodawcom szerokie możliwości wsparcia, m.in. ocenę możliwości komercjalizacji zgłaszanych pomysłów, doradztwo biznesowe i prawne oraz infrastrukturę do testowania i tworzenia prototypów. Oferujemy też dofinansowanie w kwocie do 200 tys. euro na realizację innowacyjnych pomysłów. Ale czasem to tylko część środków potrzebnych do wprowadzenia na rynek wyrafinowanych technologicznie projektów. W takiej sytuacji bieżąca współpraca inkubatora z Helix Ventures Partners FIZ może być dla pomysłodawców wręcz bezcenna.’ Science2Business Inkubator innowacyjności Science2Business to projekt skierowany do polskich naukowców, inżynierów i pomysłodawców, funkcjonujący w ramach finansowanego ze środków UE Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Celem inicjatywy jest zwiększenie liczby przedsiębiorstw działających w oparciu o nowatorskie rozwiązania z zakresu technologii informatycznych i mobilnych, biotechnologii (i telemedycyny) oraz energii odnawialnej. Do inkubatora mogą zgłaszać się pomysłodawcy z całego kraju. Wsparcie, które Science2Business oferuje naukowcom i pomysłodawcom, to m.in. oceny możliwości komercjalizacji pomysłów i ich potencjału rynkowego, a także ochrona własności intelektualnej i przemysłowej. Autorzy innowacji będą mieli dostęp do infrastruktury umożliwiającej testy i tworzenie prototypów oraz do sieci ekspertów branżowych. Istotnym wsparciem będzie tworzona w ramach inkubatora strategia komercjalizacji i wdrożenia poszczególnych projektów, a co za tym idzie wsparcie przy tworzeniu i zarządzaniu firmami wprowadzającymi innowacje na rynek. Firmy powstałe wokół pomysłów zgłoszonych do inkubatora mają szansę na dofinansowanie w kwocie do 200 tys. EURO, a także pomoc w pozyskiwania dalszych funduszy. Helix Ventures Partners FIZ HVP FIZ to fundusz inwestycyjny wspierany finansowo przez trzech inwestorów: MCI Management SA (12 mln zł), inwestora prywatnego – Dariusza Wiatra (8 mln zł) oraz Krajowy Fundusz Kapitałowy (20 mln zł). Założony okres trwania Funduszu określono na 10 lat. Przewidywana wielkość pojedynczej transakcji wyniesie do 1,5 mln €. HVP FIZ jest funduszem Venture Capital, a jego strategia zakłada inwestycje w projekty na wczesnych etapach rozwoju z obszaru Internetu, software’u, technologii mobilnych i elektroniki. Pieniądze Funduszu przeznaczone są do zasilenia kapitałowego małych i średnich przedsiębiorstw polskich, zwłaszcza innowacyjnych, o wysokim potencjale rozwoju, które jednakże ze względu na stosunkowo niewielkie rozmiary inwestycji mają problem z pozyskaniem finansowania. Fundusz HVP powstał po to, żeby wspomóc przedsiębiorców, którzy znaleźli się właśnie w takiej sytuacji. W skład zespołu kluczowego Helix Ventures Partners FIZ wchodzą Dariusz Wiatr oraz Małgorzata Walczak. Zasady finansowania KFK uwzględniają preferencyjne traktowanie inwestorów komercyjnych w funduszu, w którym KFK jest inwestorem.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 28 2020 10:59 V18.6.7-2