reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 07 listopada 2008

Rynek produkcji kontraktowej będzie rozwijał się wolniej

Według iSuppli, światowy rynek produkcji kontraktowej co prawda nie uniknie negatywnego wpływu obecnego załamania gospodarczego, lecz w dalszym ciągu będzie się rozwijał, a w perspektywie trzech lat, czeka go nawet lekkie odbicie.

Globalne przychody sektora produkcji kontraktowej, na które składają się przychody firm Electronics Manufacturing Services (EMS) oraz Original Design Manufacturing (ODM), wzrosną w roku 2008 o 8.3% w porównaniu z 16.1% w roku 2007. Wcześniej iSuppli prognozowało wzrost na poziomie 9.1% na rok 2008. W roku 2009, w wyniku światowej recesji, dynamika wzrostu ma zmaleć do 6.1%. W 2010, popyt na usługi ODM ustabilizuje się, natomiast wzrost całego rynku produkcji kontraktowej ma się ukształtować na poziomie 7.6%. Dopiero na rok 2011 analitycy iSuppli przewidują ożywienie rynku i wzrost na poziomie 9.0%. Prognoza iSuppli rynku produkcji kontraktowej do roku 2011 Adam Pick, główny analityk działu EMS/ODM w iSuppli powiedział: ‘Spekulacje, w szczególności te na rynku mieszkaniowym oraz na rynku papierów zabezpieczonych hipoteką spowodują, lub już nawet spowodowały, iż recesja panująca w USA rozszerzy się na cały świat, a popyt na dobra elektroniczne osłabnie. Jako iż przychody producentów elektroniki będą erodować ze względu na recesję, odbije się to także na tempie wzrostu przychodów uczestników całego łańcucha dostaw, w tym również firm EMS/ODM.’ Niemniej jednak, rynek produkcji kontraktowej wiąż będzie wzrastać, a firmy OEM podejmą próby dostosowania swoich kosztów oraz wzmocnienia kluczowych kompetencji. Adam Pick dodaje: “Firmy OEM, takie jak Dell, pozyskają 15 mld USD z tytułu wyjść z inwestycji w desktop’y czy w drodze integracji zakładów produkcji. Co więcej, inne firmy OEM, przykładowo z sektorów przemysłowego, medycyny czy lotnictwa, w czasach osłabienia gospodarczego będą kontynuować działania nakierowane na rozwiązania oparte na zewnętrznych partnerach produkcyjnych.’ Kryzys kredytowy oraz jego wpływ na sektor EMS/ODM Badania iSuppli wskazują także, iż krótkoterminowy kryzys na rynku kredytowym nie wpływa na działalność firm produkcji kontraktowej. ’Strach, a nawet przekonanie, iż większość producentów kontraktowych zagrożonych jest bankructwem, wydaje się być przesadą’ powiedział Pick. Analiza sytuacji finansowej ośmiu czołowych EMS wskazuje, iż ich finanse pozostają bezpieczne. Co więcej, szybki przegląd sytuacji, dokonany przez iSuppli, nie wskazał na żadne ryzyka związane z nadchodzącymi terminami wykupu długu tych firm. Dalej, należy też stwierdzić, iż rezerwy gotówki czołowych EMS powinny złagodzić krótkoterminowy kryzys finansowy’. Efekt odbicia Podczas ostatniego okresu recesji, w latach 2001-2003, sektor produkcji kontraktowej zdołał podtrzymać wzrost, w potem doświadczył gwałtownego skoku, kiedy warunki rynkowe uległy poprawie. Już wcześniej przemysł EMS/ODM odnotowywał ten ‘efekt gumowej bandy’, podczas którego rynki żywo odreagowywały wcześniejsze spowolnienie gospodarcze. ‘Obecna recesja oraz późniejsze odbicie w przypadku produkcji kontraktowej będzie różnić się od gwałtownego wzrostu w latach 2003-2005, istnieje bowiem kilka czynników makroekonomicznych i uwarunkowań samego przemysłu, które nie pozwolą na taką ‘eksplozję’.’
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
January 17 2020 11:11 V15.3.0-2