reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay
Przemysł elektroniczny |

Rada Unii Europejskiej przyjęła stanowisko ws. czipów

W Unii Europejskiej trwają dyskusje na temat „aktu o czipach”, czyli nad propozycją rozporządzenia, które wprowadzałoby ramy wzmocnienia europejskiego ekosystemu półprzewodników. Za sprawą aktu o czipach UE zamierza zwiększyć swój udział w światowym rynku półprzewodników z 10% do co najmniej 20% do 2030 r., aby zapewnić Unii przyszłą suwerenność technologiczną – czytamy w komunikacie prasowym Rady UE.

Półprzewodniki stanowią niejako podstawę naszego dzisiejszego świata. Bez nich stanęłaby produkcja samochodów, sprzętu AGD, elektronicznego, czy wielu, wielu innych rzeczy. Epidemia COVID-19 a później niestabilna sytuacja polityczna i ekonomiczna, obnażyły słabości Unii Europejskiej w tym zakresie. Akt o czipach ma na celu wzmocnienie suwerenności technologicznej Unii oraz poprawienie bezpieczeństwa dostaw półprzewodników.  

„Czipy należą do najważniejszych nowoczesnych technologii, ale UE nie ma obecnie wystarczających zdolności, aby zapewnić projektowanie i produkcję własnych dojrzałych i zaawansowanych czipów. UE musi zmniejszyć swoją nadmierną zależność od światowych liderów w dziedzinie półprzewodników z Azji i USA, a dzięki aktowi o czipach bierze sprawy w ręce.” – mówił Jozef Síkela, czeski minister przemysłu i handlu.

Akt o czipach przewiduje uruchomienie puli 43 mld euro przeznaczonej na inwestycje publiczne i prywatne, jak czytamy w komunikacie Rady EU skoncentrowane na trzech filarach:

  • inicjatywa „Czipy dla Europy”, wspierająca budowanie zdolności technologicznych oraz powiązane badania naukowe i innowacje;
  • nowe ramy zapewniające bezpieczeństwo dostaw i odporność poprzez przyciągnięcie większych inwestycji;
  • mechanizm monitorowania łańcucha dostaw półprzewodników i koordynowania działań w sytuacjach kryzysowych.

Na filar 1 przypadłoby 3,3 mld euro z ogółu środków, a 1,65 mld euro z ogółu środków powinno zostać przeznaczone na badania naukowe i innowacje. 

Na ostatnim posiedzeniu Rady Unii Europejskiej zaproponowane zostało utworzenie nowego podmiotu prawnego - Europejskiego Konsorcjum na rzecz Infrastruktury Czipów (ECIC), które mogłoby zajmować się realizacją działań i zadań finansowych w ramach inicjatywy „Czipy dla Europy”.

Jak czytamy w komunikacie prasowym, Rada zaproponowała również zmiany do wniosku Komisji, które objęłyby wyjaśnienia dotyczące następujących spraw:

  • definicji „pierwszego w swoim rodzaju” zakładu produkcji półprzewodników;
  • sformułowania celów ogólnych i operacyjnych oraz treści inicjatywy „Czipy dla Europy”;
  • ustanowienia europejskiej sieci centrów kompetencji w dziedzinie półprzewodników, technologii integracyjnych i projektowania systemu;
  • wymogów, które muszą spełniać zintegrowane zakłady produkcyjne i otwarte unijne fabryki, w szczególności w odniesieniu do pozytywnego efektu mnożnikowego dla łańcucha wartości półprzewodników w Unii;
  • opracowania wniosków o udzielenie obowiązkowych informacji w trakcie etapu kryzysowego;
  • zakres i wdrożenie zestawu narzędzi na wypadek sytuacji nadzwyczajnej;
  • egzekwowania – za pomocą grzywien i kar – obowiązków w zakresie informowania i powiadamiania oraz przestrzegania obowiązku realizacji zamówień priorytetowych.

Teraz należy czekać na stanowisko Parlamentu Europejskiego.


reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 14 2024 07:33 V22.4.46-2
reklama
reklama