reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Grupa WB
Przemysł elektroniczny |

PCO S.A. dostarczy głowice optoelektryczne za ponad 206 mln zł

Polski producent wyrobów optoelektronicznych podpisał kontrakt z Grupą WB na dostawy głowic optoelektronicznych GOD-1 i GOC-1 do zdalnie sterowanego systemu wieżowego ZSSW-30, który będzie na wyposażeniu wozów bojowych Rosomak.

Grupa WB poinformowała na swojej stronie internetowej, że kontrakt z wchodzącym w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej PCO S.A. został zawarty na okres czterech lat, a jego wartość opiewa na ponad 206 mln zł. 

„Podpisaliśmy dzisiaj ważną umowę, która jest owocem wieloletniej świetnej współpracy GRUPY WB z przedsiębiorstwem PCO S.A. To kontrakt o wysokiej wartości, podkreślający znaczenie kooperacji w polskim przemyśle obronnym. Jeżeli spojrzymy na wieżę bezzałogową, to widoczny jest bardzo istotny wkład PCO. Wytwarzane przez spółkę przyrządy optoelektroniczne są kupowane przez GRUPĘ WB, a następnie implementowane do ZSSW-30.” — mówił Piotr Wojciechowski, prezes Grupy WB.

Witold Słowik, prezes PCO S.A., powiedział, że Bojowy Wóz Piechoty Borsuk będzie niedługo produkowany na masową skalę, a jego spółka chciałaby stać się częścią tego programu. 

Grupa WB zamówiła dwa rodzaje optoleketronicznych głowic, które jak czytamy, są elementem rozwijanego przez polskiego producenta oraz HSW S.A. - kolejnej spółki należącej do PGZ - zdalnie sterowanego systemu wieżowego ZSSW-30. Właśnie ten bezzałogowy moduł został wyposażony w  „opracowany przez Grupę WB zaawansowany system kierowania ogniem z niezależnymi głowicami dowódcy i działonowego z PCO S.A. Każda z głowic ma kamerę dzienną, termowizyjną i dalmierz laserowy.”

„Warto zwrócić uwagę, że w tym roku mija ćwierć wieku od założenia WB Electronics S.A., wiodącej spółki w GRUPIE WB. W ciągu tych 25 lat wypracowaliśmy ogromny poziom zaufania decydentów, ale od początków prowadziliśmy politykę silnej współpracy z podmiotami będącymi tradycyjnymi producentami uzbrojenia. Można do nich zaliczyć spółki HSW, Rosomak, WZM, PIT-RADWAR i inne dzisiaj zrzeszone w Polskiej Grupie Zbrojeniowej. Przy czym warto pamiętać, że przedsiębiorstwa te nie zawsze były w PGZ. Proces przemian następował na przestrzeni wielu lat.”– mówił Piotr Wojciechowski, prezes Grupy WB.

Stabilizowane głowice optoelektroniczne przeznaczone umożliwią zastosowanie ich na różnego typu pojazdach lądowych, które są przeznaczone do wykrywania, rozpoznawania i identyfikacji celów naziemnych i powietrznych.

„Dzisiejsza uroczystość, to potwierdzenie, że dobrze wykonujemy stawiane przed nami zadania. Największe sukcesy osiąga się razem. Takim przykładem jest właśnie system wieżowy ZSSW-30, który jest modelowym przykładem współpracy pomiędzy podmiotem prywatnym a państwowym, jest także dowodem, że jesteśmy w stanie dostarczać najwyższej jakości rozwiązania, które w skokowy sposób zwiększają zdolności naszej armii do skutecznej obrony naszych granic ii granic NATO.” – mówił Jakub Roszkowski, członek zarządu PGZ.


reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 14 2024 07:33 V22.4.46-2
reklama
reklama