reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay
Analizy |

Asseco ze stabilnym wzrostem po trzech kwartałach 2022 r.

Polskie przedsiębiorstwo informatyczne osiągnęło 12,8 mld przychodów ze sprzedaży po trzech kwartałach 2022 r. Taki wynik oznacza 24% wzrost względem analogicznego okresu w zeszłym roku. 22% wzrost z kolei zanotowało Asseco w sprzedaży własnych produktów oraz usług informatycznych, co przełożyło się na wynik 9,9 mld zł. O 29% wzrósł również skonsolidowany zysk operacyjny, kształtując się na poziomie 1,4 mld zł. Wyniki te oznaczają, że grupa kontynuuje stabilny rozwój we wszystkich segmentach działalności.

Ponadto Asseco informuje w komunikacie prasowym, że zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej zwiększył się o 4% i wyniósł 376 mln zł. 

Za 90% sprzedaży wypracowanej przez grupę odpowiadały rynki zagraniczne. 

W komunikacie czytamy też, że przychody w segmencie Formula Systems wyniosły 8,6 mld zł, co oznacza wzrost o 29%, a zysk operacyjny 885 mln zł, czyli o 70% więcej niż w analogicznym okresie 2021 roku. Analitycy Asseco podkreślili, że na poziom zysku operacyjnego w tym segmencie negatywny wpływ miały dodatkowe koszty amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych rozpoznanych w ramach rozliczenia nabycia oraz koszty transakcji z pracownikami rozliczane w formie instrumentów kapitałowych, które przez trzy kwartały 2022 roku wpłynęły na obniżenie zysku operacyjnego o 245 mln zł. Natomiast bezsprzecznie pozytywny wpływ na wynik operacyjny miała transakcja sprzedaży udziałów w spółce Infinity Labs R&D za równowartość 197 mln zł. 

Równocześnie z raportu grupy wynika, że przychody Asseco są bardzo dobrze zdywersyfikowane sektorowo, rozkładając się po 9 miesiącach tego roku w następujący sposób: przedsiębiorstwa – 42%, bankowość i finanse – 34% oraz instytucje publiczne – 24%.

„Pierwsze trzy kwartały 2022 roku były dla nas okresem stabilnego wzrostu. Odnotowaliśmy poprawę wyników, mimo trudnego otoczenia biznesowego i rosnących kosztów pracy. Było to możliwe za sprawą niezmiennie realizowanej strategii dywersyfikacji geograficznej, produktowej i sektorowej, co przy wysokim tempie cyfryzacji w gospodarce pozwala nam na stały wzrost. Specyfika naszego biznesu sprawia, że możemy koncentrować się na powtarzalnych przychodach, co zapewnia finansową stabilność i przewidywalność. Cały czas zwiększamy także skalę biznesu poprzez akwizycje. W ciągu pierwszych 9 miesięcy 2022 roku do Grupy dołączyło 10 nowych spółek. Mimo zmiennego otoczenia makroekonomicznego utrzymuje się popyt na nasze rozwiązania, czego dowodem jest nasz portfel zamówień, rosnący w kursach stałych, w porównaniu do backlogu sprzed roku, o 10%. Jednocześnie bierzemy pod uwagę czynniki zewnętrzne związane z sytuacją gospodarczą w Polsce oraz na świecie i w sytuacji tak dużej niepewności, do przyszłości podchodzimy z ostrożnością.” – mówi Karolina Rzońca-Bajorek, Wiceprezes Zarządu Asseco Poland.

Należy jeszcze wspomnieć, że w samym trzecim kwartale tego roku, sprzedaż Asseco wzrosła o 28%, odnotowując wynik na poziomie 4,5 mld zł. Zysk operacyjny natomiast wzrósł o 13%, czyli ukształtował się na poziomie 422 mln zł, a zysk netto przypisywany akcjonariuszom jednostki dominującej podwyższył się o 6%, czyli wyniósł 128 mln zł. 
W komunikacie prasowym grupy czytamy dalej, że skonsolidowany portfel zamówień Asseco na 2022 roku w kursach zmiennych, w obszarze oprogramowania i usług własnych, ma obecnie wartość 12,9 mld zł i jest wyższy o 19% niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. 


reklama
Załaduj więcej newsów
June 13 2024 13:49 V22.4.55-1