reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Katek Przemysł elektroniczny | 25 listopada 2022

Niemiecka firma EMS rozważa przejęcia w Skandynawii

Katek, jeden z największych dostawców usług EMS w Europie, chce zwiększyć swój kapitał poprzez emisję nowych akcji na okaziciela bez wartości nominalnej. Podwyższenie kapitału ma zostać przeznaczone na nowe projekty związane z przejęciami.

Firma nie ujawnia, co rozważa w swoim kolejnym ruchu, ale mówi, że planuje wykorzystać uzyskane wpływy y przychody na działania związane z fuzjami i przejęciami, które pozwoliłyby jej na ekspansję geograficzną.

W komunikacie prasowym Katek informuje, że rozważa fuzje i przejęcia z elementami strategii ekspansji geograficznej, zwłaszcza w Ameryce Północnej i Skandynawii, strategiczne projekty outsourcingowe, a także wzmocnienie dywizji Solar, eMobility i TeleCare.

reklama
November 15 2022 00:19 V20.10.16-1