reklama
reklama
reklama
reklama
© Comarch
Analizy |

Comarch z przychodami 1,3 mld zł po trzecim kwartale 2022

Comarch opublikował wyniki finansowe po trzecim kwartale 2022. Grupa informuje, że zanotowała ponad 1,3 mld zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o 206,5 mln zł względem zeszłego roku. O 7,7 mln zł (6,2%) wzrósł również wynik operacyjny, który w analogicznym okresie w 2021 r. wyniósł 123,8 mln zł, w tym zaś 131,5 mln zł. Wzrósł również wynik EBITDA, którego wartość wyniosła 201,5 mln zł, czyli o 12,8 mln zł (6,8%) więcej niż przed rokiem.

Jak czytamy w raporcie, w samym III kwartale 2022 r. Grupa Comarch sprzedała produkcji i usługi o wartości 471,1 mln zł, a wynik operacyjny osiągnął wartość 60,3 mln zł, czyli był wyższy o 1,4 mln w porównaniu do wyniku z III kwartału 2021 r. Z kolei zysk EBITDA za ten okres osiągnął wartość 83,9 mln zł.

Analitycy grupy dostrzegli, że  największą część przychodów Comarch w ciągu trzech kwartałów stanowiła sprzedaż systemów informatycznych dla telekomów, która wyniosła 306,5 mln zł, czyli wzrosła o 27,7 mln zł (9,9%) względem analogicznego okresu w 2021 r. Największy wzrost przychodów natomiast osiągnęła sprzedaż produktów i usług dla firm z branży przemysłowej, która wzrosła o 43,1 mln zł do wartości 175,2 mln zł w ciągu dziewięciu miesięcy, czyli o 32,6%.Wzrost o 28,3 mln zł (16,7%) zanotowano również w sprzedaży do odbiorców z sektora handlowego i usługowego, którego wartość wyniosła 197,9 mln zł. Kolejnym sektorem, w którym zanotowano wzrost sprzedaży jest sektor finansowo-bankowy. Tutaj przychody wzrosły o  32,5 mln zł, czyli 20,4%, osiągając 191,3 mln zł. W raporcie czytamy też, że dwucyfrową dynamikę wzrostu utrzymał także biznes w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, rosnąc rok do roku o 37 mln zł, tj. o 23,8%, co daje wynik 192,6 mln zł. O 10,5%, czyli o 7,7 mln zł, zwiększył się też przychód ze sprzedaży systemów tej samej klasy w regionie DACH. Znacząco wzrosły również przychody z sektora publicznego, które urosły do101,3 mln zł, co oznacza wzrost o 25,5 mln zł, tj. 33,7% względem roku poprzedniego. Jedynie o 10% zmniejszyła się sprzedaż do sektora medycznego, czyli spadła o 4,5 mln zł. 

„Mimo złożonej sytuacji w światowej gospodarce biznes Comarch rozwija się i stale realizuje strategię, która pozwala na utrzymanie stabilnej pozycji firmy. W najbliższych miesiącach planujemy kontynuować inwestycje w prace badawczo-rozwojowe rozwiązań informatycznych opartych w przeważającej części na własnych produktach, rozwój sprzedaży na rynkach zagranicznych, w szczególności w Europie Zachodniej, Azji i Oceanii oraz w Ameryce Północnej oraz rozwijanie kolejnych obszarów biznesowych, zwłaszcza w zakresie telemedycyny, Internet of Things (IoT), usług e-commerce i usług związanych z rynkiem finansowym.” – mówi Konrad Tarański, wiceprezes Zarządu oraz dyrektor finansowy Comarch.

Jeśli chodzi o sam trzeci kwartał 2022 r., analitycy opracowujący raport Comarch podkreślili, że największy wzrost zanotowała sprzedaż w sektorze administracji publicznej. Instytucje te zakupiły produkty o wartości 39,6 mln zł, czyli o 15,1 mln zł więcej niż w trzecim kwartale 2021 roku. Oznacza to wzrost aż o 61,6%. O 16,1 mln zł (27,3%) wzrosła również sprzedaż produktów dla firm handlowych oraz usługowych, osiągając poziom 75,3 mln złotych. Lepszą sprzedaż Comarch zanotował również w sektorze TMT - wzrosła o 13,6 mln zł względem zeszłego roku, osiągając wartość 110,2 mln zł. Większe przychody, o 11,6 mln zł (22,6%), wypracowano też w sektorze małych i średnich polskich przedsiębiorstw. Ich wartość wyniosła 62,8 mln zł. Z kolei w krajach regionu DACH klienci zakupili systemy i usługi informatyczne o wartości niż przed rokiem, płacąc 28,3 mln zł, czyli o 4,8 mln zł więcej niż rok wcześniej. Znaczący wzrost, bo 21,9%, widać również po przychodach ze sprzedaży do firm przemysłowych, które wyniosły 63,9 mln zł, a także do sektora finansowo-bankowego – wzrost o 14,4 mln zł, czyli o 25,9%, pozwolił osiągnąć wartość 69,9 mln zł. Podobnie jak po podsumowaniu dziewięciu miesięcy, spadek przychodów w samym trzecim kwartale zaliczyła sprzedaż do placówek medycznych, wynosząc 11,4 mln zł, co oznacza o 33,3% mniej niż w Q3 rok temu. 

W raporcie podano również, że w ciągu trzech kwartałów 2022 r. Grupa Comarch zatrudniła 393 osoby, co oznacza łącznie 7 116 pracowników, wliczając w to uczestników letniego programu stażowego. 


reklama
Załaduj więcej newsów
June 13 2024 13:49 V22.4.55-1