reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Famur Biznes |

FAMUR nabył większościowy pakiet akcji Impact Clean Power Technology

Inwestycja kosztowała Famur 59,12 mln euro. Przejęcie czołowego polskiego producenta systemów bateryjnych potwierdza realizację kierunków strategicznych zaprezentowanych przez spółkę w 2021 roku. Jest to również drugie przejęcie firmy związanej z zieloną transformacją wykonane przez Famur w ciągu roku.

Nabycie 18 475 729 akcji Impact Clean Power Technology wystarczyło na pozyskanie 51% kapitału zakładowego, co zapewnia ok. 59% głosów na walnym zgromadzeniu. Famur poinformował w komunikacie prasowym, że zakup aktywów ma zostać sfinansowany ze środków pochodzących z emisji Zielonych Obligacji Famuru, które spółka wyemitowała w 2021 roku, pozyskując 400 mln zł. Pieniądze te planowane są na wydatki związanie m.in. z finansowaniem rozwoju, zakupów, budowy i eksploatacji inwestycji, które będą kwalifikowane jako tzw. zielone projekty.

„Wobec dynamicznych zmian gospodarczych i procesów transformacyjnych w polskiej energetyce konsekwentnie zmieniamy Grupę FAMUR, zgodnie z przyjętą w ubiegłym roku strategią przekształcenia jej w holding inwestujący w zieloną transformację. Akwizycja Impact Clean Power Technology jest spójna z tymi założeniami. Magazynowanie energii to kolejny perspektywiczny obszar po segmencie PV, dywersyfikujący działalność Grupy FAMUR. Wspólnie z Impact Clean Power Technology chcemy wykorzystać budowane przez lata przewagi, by rozwijać i skalować biznes na rosnącym rynku systemów bateryjnych i magazynów energii.” – mówi w komunikacie prasowym Mirosław Bendzera, prezes zarządu FAMUR SA.

Famur poinformował, że oczekiwane przychody IMPACT w 2022 roku powinny przekroczyć poziom 250 mln zł. Na przestrzeni najbliższych 4-5 lat przewiduje się wzrost rocznych przychodów do min. 1 mld zł. EBITDA natomiast w okresie od roku 2023 do roku 2024 będzie obciążona kosztami dynamicznego budowania skali działalności, jednak od roku 2025 przewidywana marża EBITDA powinna wzrosnąć do ok. 10-12%.

Impact Clean Power Technology jest dostawcą wielkoskalowych magazynów energii. Specjalizuje się również w produkcji i integracji zaawansowanych systemów magazynowania energii w ogniwach litowo-jonowych. W planach ma również rozwój systemów wykorzystujących wodorowe ogniwa paliwowe. Do głównych klientów ICPT należą m.in. Solaris, Alexander Dennis Ltd, Voith SE & Co, Kiepe Electric Carrosserie HESS AG, Skoda Electric czy Normet. 

„W firmie zbudowaliśmy bardzo silny zespół inżynierów i profesjonalistów, dzięki którym od lat w naszym laboratorium powstają kolejne generacje innowacyjnych systemów bateryjnych. Produkty Impact Clean Power Technology dostarczamy na rynki w całej Europie oraz w Stanach Zjednoczonych i w Nowej Zelandii. W obszarze magazynowania energii angażujemy się w przełomowe projekty OZE w Polsce. Dzięki zaawansowanym rozwiązaniom wspieramy globalne działania na rzecz gospodarki bezemisyjnej, w tym także nadchodzącej wodorowej rewolucji. Cieszymy się, gdyż konsolidacja potencjałów Grupy FAMUR i naszego umożliwi nam zarówno dalszy rozwój w obszarze nowych produktów, jak i zwiększenie mocy produkcyjnych oraz dywersyfikację w zakresie naszych klientów i dostawców. Wierzę, że nasza współpraca to silny impuls do rozwoju branży OZE w kraju i na świecie.” – mówi w komunikacie prasowym Bartłomiej Kras, prezes zarządu i współzałożyciel Impact Clean Power Technology.

Famur dąży do przekształcenia spółki w holding inwestujący w zieloną transformację. Współpraca w Impact była więc kolejnym krokiem do zrealizowania założonych planów rozwojowych. Jak czytamy w komunikacie prasowym, Famur planuje osiągnąć do 2024 roku ok. 70%. 

„Będąc stabilnym i długoterminowym inwestorem, TDJ wspiera Grupę FAMUR w procesie jej zielonej transformacji i aktywnego poszukiwania nowych kierunków rozwoju. Kolejnym krokiem po inwestycji w obszar fotowoltaiki jest rozpoczęcie współpracy z największym polskim podmiotem na rynku systemów bateryjnych dla transportu i heavy duty. Rozpoczęcie współpracy z Impact Clean Power Technology daje możliwość wielu synergii, zarówno na rosnącym rynku magazynów energii, jak i w zakresie rozwoju technologii wykorzystujących ogniwa wodorowe.” – mówił w komunikacie prasowym Tomasz Domogała, przewodniczący rady nadzorczej i właściciel TDJ.

Współpraca TDJ i Famur z Impact Clean Power Technology umożliwi pozyskanie kapitału obrotowego przeznaczonego na zwiększanie skali działalności w obszarze systemów bateryjnych i magazynów energii, w tym w zakresie dywersyfikacji portfela klientów w Polsce, a także zwiększania ekspansji na rynki zagraniczne, czytamy w komunikacie. Ponadto spółka stawia sobie za cel rozwijanie i wprowadzanie nowych produktów. 

Mirosław Bendzera mówił również, że po przejęciu, Famur chce skupić się na skalowaniu biznesu. Nie będzie negocjował kolejnych akwizycji, choć zamierza obserwować.

reklama
March 23 2023 15:49 V20.13.12-1
reklama
reklama