reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Seagate
Biznes |

Seagate zlikwiduje 3000 miejsc pracy przez spadającą sprzedaż

Firma zajmująca się przechowywaniem danych planuje zmniejszyć globalną siłę roboczą o 8%, czyli o około 3000 pracowników. Decyzja jest spowodowana zamiarem obniżenia kosztów w czasach niepewności gospodarczej i spadku popytu.

Seagate odnotowało przychody w wysokości 2035 mln USD w pierwszym kwartale roku podatkowego 2023, co oznacza spadek z 3115 mln USD w tym samym okresie rok wcześniej. Z kolei dochód netto wyniósł 29 mln USD w pierwszym kwartale podatkowym 2023 r., co stanowi znaczny spadek w porównaniu do 526 mln USD w okresie porównawczym.

„Globalna niepewność gospodarcza i szeroko zakrojone korekty zapasów klientów pogorszyły się pod koniec wrześniowego kwartału, dynamika ta znajduje odzwierciedlenie zarówno w krótkoterminowym popycie w branży, jak i w wynikach finansowych firmy Seagate. Podjęliśmy szybkie i zdecydowane działania, aby odpowiedzieć na bieżące warunki rynkowe i zwiększyć długoterminową rentowność, w tym dostosowując naszą produkcję i roczne plany nakładów inwestycyjnych oraz ogłaszając plan restrukturyzacji, który przyniesie znaczące oszczędności kosztów przy jednoczesnym utrzymaniu inwestycji w rozwiązania masowe napędzające nasz przyszły wzrost.” — mówił w raporcie finansowym Dave Mosley, dyrektor generalny firmy Seagate.

Rada dyrektorów firmy zatwierdziła i zobowiązała się do realizacji planu restrukturyzacji, którego celem jest zmniejszenie kosztów, by „lepiej dostosować potrzeby operacyjne firmy do aktualnych warunków ekonomicznych przy jednoczesnym dalszym wspieraniu długoterminowej strategii biznesowej”.

Plan ten obejmuje zmniejszenie zatrudnienia na całym świecie o około 3000 pracowników, czyli 8% globalnej siły roboczej, wraz z innymi środkami oszczędnościowymi.

Seagate spodziewa się, że plan restrukturyzacji zostanie ukończony mniej więcej przed końcem drugiego kwartału roku podatkowego 2023. Oczekuje też, że łączne koszty tych zmian wyniosą od 60 mln do 70 mln USD. Będą się na nie składały przede wszystkim odprawy pracownicze i inne jednorazowe świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy.

Po wdrożeniu planu restrukturyzacji firma Seagate spodziewa się, że osiągnie oszczędności w wysokości około 110 mln USD w ujęciu rocznym, począwszy od trzeciego kwartału roku podatkowego 2023.


reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
February 28 2024 11:54 V22.3.46-2