reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Incap Przemysł elektroniczny |

Incap optymistycznie o wynikach za 2022 r.

Globalny dostawca EMS zwiększa swoje prognozy przychodów i zysku operacyjnego na 2022 r.

Incap Corporation szacuje, że jego przychody, zysk operacyjny (EBIT) i skorygowany zysk operacyjny (EBIT) w 2022 r. będą znacznie wyższe niż w roku poprzednim. Wzrost szacunków przychodów i zysku operacyjnego spowodowany jest większą przejrzystością prognoz klientów oraz własną oceną rozwoju firmy.

Na wyniki mogą jednak wpłynąć nieoczekiwane zdarzenia wpływające na produkcję, jak np. dostępność komponentów.

Już we wcześniejszych szacunkach, Incap oceniał, że jego przychody, zysk operacyjny (EBIT) i skorygowany zysk operacyjny (EBIT) za 2022 r. będą wyraźnie wyższe niż w 2021 r.

March 23 2023 15:49 V20.13.12-1
reklama
reklama