reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© WB Electronics
Przemysł elektroniczny |

WB z kontraktem na systemy GLADIUS 2

Polskie przedsiębiorstwo zbrojeniowe podpisało kontrakt na realizację pracy rozwojowej nad bezzałogowym statkiem poszukiwawczo-uderzeniowym GLADIUS 2.

Evertiq informował w maju tego roku, że WB Electronics SA podpisało ze Skarbem Państwa – Agencją Uzbrojenia umowę na dostawę bateryjnych modułów bezzałogowych systemów poszukiwawczo-uderzeniowych GLADIUS wraz z pakietami szkoleniowym i logistycznym. Wartość podpisanej 6 maja umowy wynosiła ok. 1,6 mld PLN netto (2,0 mld PLN brutto), a jej realizację zaplanowano do końca III kwartału 2026 roku. Pierwsze dostawy elementów wchodzących w skład bateryjnych modułów GLADIUS mają zostać zrealizowane jeszcze w 2022 r.

Grupa WB opublikowała we wrześniu na swojej stronie internetowej informację, że przedsiębiorstwo podpisało kolejną umowę z Agencją Uzbrojenia na realizację pracy rozwojowej, której efektem będzie opracowanie prototypów bezzałogowego statku poszukiwawczo-uderzeniowego wraz z dokumentacją techniczną dla systemu GLADIUS.

GLADIUS 2 pozwoli rozwinąć Siłom Zbrojnym RP zdolności do błyskawicznego, skrytego i precyzyjnego rażenia ważnych z operacyjnego punktu widzenia wysokowartościowych celów i obiektów przeciwnika na odległość ponad 100 km, czytamy na stronie. Projekt ma być odpowiedzią na wymagania dynamicznego pola walki, uwzględniając doświadczenia z ostatnich konfliktów zbrojnych. 


reklama
Załaduj więcej newsów
June 13 2024 13:49 V22.4.55-2