reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Amica
Analizy |

Grupa Amica z wyższymi przychodami za I półrocze 2022 r.

Polski producent AGD opublikował raport za pierwsze półrocze 2022 roku. Wynika z niego, że firma zwiększyła swoje przychody o 4,4% rok do roku, do 1.640 mln zł.

Na koniec czerwca 2022 r. wskaźnik długu netto do EBITDA pozostał na bezpiecznym poziomie (1,2x), a Grupa Amica wykazała blisko 89 mln zł środków pieniężnych (+48% wobec stanu na koniec roku 2021), czytamy w raporcie. Jednak skokowy wzrost bazy kosztowej negatywnie wpłynął na osiągnięte w minionym kwartale wyniki finansowe Amici. Trzeci kwartał zatem nie napawa optymizmem.  

„Każdy kolejny kwartał 2022 roku jest dla nas coraz bardziej wymagający. W pierwszym kwartale ceny surowców, komponentów czy frachtu były już bardzo wysokie, a na nasze koszty wpływają też wyższe wynagrodzenia pracowników. Dodatkowo od końca lutego potencjał sprzedażowy rynków wschodnich skokowo zmalał, co wynika z agresji rosyjskiej na Ukrainę.” – czytamy wypowiedź Michała Rakowskiego, członka Zarządu Grupy Amica ds. finansowych i zasobów ludzkich, w raporcie – „W minionym półroczu wygenerowaliśmy aż 163 mln zł gotówki z działalności operacyjnej i zmniejszyliśmy poziom finansowania zewnętrznego o 94 mln zł. Prowadziliśmy też inwestycje, na które wydaliśmy 44 mln zł, z tym że coraz mocniej optymalizujemy tempo prowadzenia inwestycji, szczególnie w zakresie zwiększania mocy produkcyjnych. Ogólnie czujemy się przygotowani od strony finansowej na różne scenariusze, jakie mogą zrealizować się w najbliższych miesiącach.” 

 H1 2021H1 2022 
 mln PLNmln PLNZmiana rdr
Przychody1.570,11.639,7+4,4%
Zysk brutto na sprzedaży400,2339,8-15,1%
EBITDA107,325,4-76,3%
Marża EBITDA6,8%1,5%-5,3 pp
Zysk brutto74,95,3-92,9%
Zysk netto55,5-4,5-108,1%
Kapitał własny (30.06.)1.095,01.137,7+3,9%
Wybrane skonsolidowane dane finansowe z raportu Amici:

reklama
Załaduj więcej newsów
June 13 2024 13:49 V22.4.55-2