reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Universal Robots
Analizy |

Instalacje robotów w Chinach wzrosły o 44%

Rynek robotyki przemysłowej w Chinach osiągnął silny wzrost z nowym rekordem 243 300 instalacji w 2021 roku – wzrost o 44% w porównaniu z poprzednim rokiem, przekazuje Międzynarodowa Federacja Robotyki.

– Chiny przewodziły globalnemu ożywieniu po pandemii Covid-19 i odpowiadały za połowę światowych instalacji robotów w 2021 r. – powiedziała Marina Bill, prezes Międzynarodowej Federacji Robotyki. – Wzrost jest silny we wszystkich branżach, a dominującym sektorem jest sektor elektryczny i elektroniczny – wzrost o 30% do 81 600 instalacji. Przemysł motoryzacyjny również wykazał silne ożywienie. Było to spowodowane głównie produkcją pojazdów elektrycznych w Chinach. W 2021 roku wzrosła ona o 89% przy 50 700 instalacji.

W Chinach starzenie się społeczeństwa powoduje niedobór siły roboczej i napędza wzrost automatyzacji robotów. Kontynuacja robotyzacji przemysłu została ogłoszona na początku tego roku przez rząd. Plan pięcioletni dla przemysłu robotycznego, ogłoszony przez Ministerstwo Przemysłu i Technologii Informacyjnych (MIIT) w Pekinie, koncentruje się na promowaniu innowacji, czyniąc Chiny światowym liderem technologii robotów i postępu przemysłowego.

Jednocześnie władze państwowe dążą do zwiększenia możliwości zatrudnienia i przedsiębiorczości wśród absolwentów szkół wyższych. W czerwcu Ministerstwo Zasobów Ludzkich i Ubezpieczeń Społecznych ogłosiło 18 nowych zawodów, w tym zawód „technika inżynierii robotyki”. Specjaliści tego zawodu koncentrują się na badaniach i rozwoju algorytmów sterowania i systemów operacyjnych dla robotów, a także na wykorzystaniu technologii symulacji cyfrowych.

– Chiny nadal mają duży potencjał dalszego wzrostu – powiedziała Marina Bill. – Poziom nasycenia robotami w przemyśle wytwórczym wynosi 246 robotów przemysłowych na 10 000 pracowników, co w 2020 roku zapewni nam dziewiątą pozycję na świecie. Dziesięć lat temu poziom występowania robotów w Chinach wynosił tylko 15 jednostek.


reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 14 2024 07:33 V22.4.46-1
reklama
reklama