reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay
Przemysł elektroniczny |

Grupa ML System z 45-proc. wzrostem sprzedaży w I półroczu 2022 r.

ML System w I półroczu 2022 r. wypracował 105,3 mln PLN przychodów ze sprzedaży (+45% r/r). W analizowanym okresie wynik EBITDA wyniósł 13,1 mln PLN (+19,5% r/r).

Obecna wartość portfela zamówień (backlog) spółki jest rekordowa i wynosi ponad 280 mln PLN.

– Konsekwentnie, zgodnie ze strategią, zwiększamy skalę działania, dywersyfikując nasz biznes o nowe produkty, w tym przede wszystkim asortyment „nowej ery kwantowej”, jak również umacniamy pozycję na atrakcyjnych rynkach BIPV oraz energetyki zawodowej. Dzięki podpisanej w ostatnich dniach umowie ramowej weszliśmy także w obszar stolarki otworowej dedykowanej rynkowi rezydencjalnemu. Ponadto, rozszerzamy zasięg naszej działalności za granicą – w analizowanym okresie weszliśmy na nowe rynki eksportowe. Trwający kryzys energetyczny, a tym samym konieczność inwestowania w źródła odnawialne, będą sprzyjać rozwojowi branży i spółki w kolejnych okresach – komentuje Dawid Cycoń, prezes ML System.

– Zgodnie z planem zakończyliśmy projekt 2D Glass (pasywne szyby z powłoką kwantową). Ponadto, zakontraktowaliśmy zakup maszyn i sprzętu do linii produkcyjnej Active Glass (kwantowa, przeciwpożarowa szyba zespolona). Pozytywnie przeszliśmy badania odporności ogniowej. Nasze zespolenia spełniły wszystkie wymagania dla klasy EI30, czyli wykazały zdolność do powstrzymania ognia przed przedostaniem się przez przegrodę w czasie min. 30 minut. Należy także podkreślić, że w pierwszej połowie bieżącego roku sprzedaliśmy szkło powłokowe za kwotę ok. 9,5 mln PLN – dodaje Dawid Cycoń.

W I półroczu 2022 r. grupa ML System podpisała umowy na realizację zawodowych elektrowni fotowoltaicznych o łącznej wartości ponad 76,7 mln PLN i 48,4 MW. Spółka podkreśla, że popyt w segmencie energetyki zawodowej, napędzany rosnącymi cenami energii ze źródeł konwencjonalnych, jest znaczący.

W II kwartale 2022 r. grupa osiągnęła 15,5%. marży EBITDA, co oznacza wzrost o 5,8 p.p. w porównaniu z I kwartałem bieżącego roku. Poprawa rentowności to m.in. efekt realizacji strategii „nowej ery kwantowej”.

W I półroczu 2022 r. grupa wykazała stratę netto w kwocie -3,8 mln PLN wobec zysku netto 3,2 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego. Jest to m.in. konsekwencja wyższych kosztów amortyzacji – o 7,2 mln PLN w ujęciu rok do roku oraz kosztów wynikających z realizacji strategii, w tym wzrostu zatrudnienia. Na ostateczny wynik finansowy duży wpływ miały również wyższe koszty obsługi długu bankowego związanego z finansowaniem wysokich nakładów inwestycyjnych.

– Pozytywne efekty realizacji projektów „nowej ery kwantowej” widać już pół roku od uruchomienia pierwszej na świecie linii produkcyjnej szyb z powłokami kwantowymi. Konsekwentnie i planowo realizujemy kolejne jej założenia – podsumowuje Dawid Cycoń.


reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
June 13 2024 13:49 V22.4.55-2