reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 21 czerwca 2010

Spór zbiorowy w PKC Group Poland

Po odrzuceniu przez Zarząd PKC Group Poland w Starachowicach żądań, jakie Komisja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" w MAN STAR Truck & Buses wysunęła w piśmie z dnia 25 maja wszczęty został spór zbiorowy.

AutomotiveSupplier.pl informuje: 'Jednym z postulatów związkowych jest podwyżka płac o 150 złotych. W 17 czerwca odbyło się pierwsze spotkanie przedstawicieli NSZZ "Solidarność" z przedstawicielami pracodawcy, którego celem było doprowadzenie do polubownego zakończenia sporu. Strony zaprezentowały swoje stanowiska w sprawie postulatów i zadeklarowały wolę prowadzenia negocjacji na gruncie wzajemnego poszanowania opinii stron jak również doprowadzenia do satysfakcjonujących obydwie strony ustaleń. Kolejne spotkanie zaplanowano na 1 lipca br. Ustalono, że do czasu zakończenia rozmów media nie będą informowane o szczegółach negocjacji.'
reklama
reklama
August 05 2020 00:04 V18.8.2-1