reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay
Nauka i technologie |

Łukasiewicz i Główny Urząd Miar razem na rzecz rozwoju metrologii

Wspólne działania w obszarze badawczo-rozwojowym pozwolą na realizację innowacyjnych przedsięwzięć, a także rozwój wykwalifikowanych kadr w obszarze metrologii – czytamy w komunikacie.

Porozumienie o współpracy badawczo-rozwojowej podpisali w ubiegłym tygodniu prezes Głównego Urzędu Miar, prof. dr hab. Jacek Semaniak oraz Piotr Dardziński, prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Podpisane porozumienie ma na celu wzmocnienie współpracy pomiędzy Głównym Urzędem Miar, a instytutami Sieci Badawczej Łukasiewicz, której przedmiotem będzie m.in. prowadzenie wspólnych projektów badawczo-rozwojowych oraz innych inicjatyw rozwojowych w obszarach związanych z metrologią.

– Łukasiewicz to nauka pracująca dla biznesu i ukierunkowana na rzecz podniesienia poziomu konkurencyjności polskich przedsiębiorstw oraz wzmocnieniu kapitału intelektualnego, zwiększeniu konkurencyjności polskiej gospodarki w strategicznych dla kraju obszarach i rozwojowi nowoczesnych technologii. Nie da się tego robić bez stymulowania rozwoju metrologii, w szczególności w obszarach zdrowia, środowiska, energii oraz zaawansowanych technik pomiarowych, a także rozwoju technologii cyfrowych – podkreśla Piotr Dardziński, prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz.  

– Misją Głównego Urzędu Miar jest zapewnienie zdolności pomiarowej na najwyższym światowym poziomie, m.in. poprzez wspieranie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki. Dążymy do zintensyfikowania naszej współpracy z przemysłem poprzez podejmowanie innowacyjnych tematów metrologicznych (…) Zainicjowana właśnie współpraca z Siecią Badawczą Łukasiewicz (…) niewątpliwe przyczyni się do uzyskanie efektu synergii w dążeniu do urzeczywistnienia wspólnej wizji stworzenia nowoczesnego zaplecza naukowego, odpowiadającego na palące potrzeby biznesu– stwierdził prof. dr hab. Jacek Semaniak, Prezes GUM.

Główny Urząd Miar współpracuje z wieloma instytucjami naukowymi, instytutami badawczymi i ośrodkami badawczo-rozwojowymi, m.in. realizując wspólne projekty badawczo-rozwojowe, uczestnicząc w sympozjach i seminariach naukowych, czy angażując się w transfer wiedzy. Współpraca ta przejawia się we wszystkich dziedzinach związanych z metrologią, głównie w zakresie badań, wzorcowań, porównań międzylaboratoryjnych oraz rozwoju innych obszarów metrologii i zastosowań wzorców.


Działająca od 1 kwietnia 2019 roku Sieć Badawcza Łukasiewicz to jedna z największych sieci badawczych w Europie i największa organizacja badawcza w Polsce, dostarczająca kompletne rozwiązania technologiczne odpowiadające na potrzeby przedsiębiorców. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół kilku obszarów badawczych: zdrowie, inteligentna i czysta mobilność, transformacja cyfrowa oraz zrównoważona gospodarka i energia.


reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
June 13 2024 13:49 V22.4.55-2