reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© batman2000 dreamstime.com
Biznes |

Rekordowa sprzedaż Aplisens na trudnym rynku

Producent aparatury kontrolno-pomiarowej po udanym pierwszym kwartale zanotował równie dobry drugi kwartał. W efekcie pierwsze półrocze zamknął dwucyfrową dynamiką przychodów oraz zysków. Pomogła dalsza ekspansja na rynkach europejskich i pozaeuropejskich oraz na rodzimym rynku.

W I półroczu 2022 roku skonsolidowane przychody Aplisensa wzrosły r/r o 14,4 proc. do 65,7 mln zł. W samym II kwartale progres był ponad 12-proc. do 35 mln zł. Jeszcze szybciej rosły zyski. W minionym półroczu wynik brutto ze sprzedaży zwiększył się o 23,3 proc. do 26,3 mln zł, a EBITDA o 16,7 proc. do 17,6 mln zł. Na czysto Grupa zarobiła ponad 11 mln zł (+17,1 proc.).

- Drugi kwartał tego roku okazał się dla Grupy historycznie najlepszym kwartałem pod względem sprzedaży. Było to możliwe dzięki wzrostom na rynkach europejskich i pozaeuropejskich oraz w kraju. Również całe minione półrocze zakończyliśmy z najwyższą sprzedażą, jaką do tej pory zrealizowaliśmy w I półroczu. Wzrost przychodów przełożył się na rosnące zyski. Wpływ na poprawę marż miała aktualizacja cennika wyrobów, korzystny dla sprzedaży eksportowej kurs EUR/PLN, wykorzystywanie zapasów materiałów zakupionych w poprzednich okresach oraz efektywniejsze wykorzystanie mocy produkcyjnych dzięki dużej ilości zamówień. W efekcie marża brutto ze sprzedaży w I półroczu wyniosła 40 proc. wobec 37,1 proc. sprzed roku – komentuje Adam Żurawski, prezes Aplisens SA, w komunikacie prasowym.

Po pierwszym półroczu eksport stanowił 64 proc. łącznych przychodów. Największą cześć przychodów Grupa zrealizowała na polskim rynku – 23,8 mln zł, notują też największy przyrost sięgający blisko 20 proc. r/r. W dwucyfrowym tempie rosła też sprzedaż na rynku Unii Europejskiej (+13,1 proc.) i pozostałych rynkach (+19,3 proc.), co pozwoliło osiągnąć odpowiednio 17,8 mln zł i 5,3 mln zł przychodów. Również na rynku WNP udało się zwiększyć sprzedaż do 18,8 mln zł (+8,3 proc.).

- Udział rynków WNP w strukturze sprzedaży ogółem Grupy systematycznie się zmniejsza (spadek o 1,6p.p. względem I połowy 2021 roku) na rzecz rynku krajowego oraz pozostałych rynków eksportowych. Należy podkreślić, że przychody zrealizowane przez spółkę Aplisens Ukraina wzrosły r/r o 58,1% do 1,57 mln zł. Działalność spółki zależnej w początkowej fazie wojny została ograniczona, lecz powróciła do poziomów sprzed wybuchu wojny pod koniec drugiego kwartału. W pierwszym półroczu na rosyjskim rynku nasza sprzedaż wyniosła 8,4 mln zł (+23,9 proc.), mimo tego, iż w II kwartale ograniczyliśmy do minimum zlecenia na rzecz spółki rosyjskiej. Tak wysoki wynik to efekt głównie wzrostu wartości rubla rosyjskiego oraz znaczącej podwyżki cen sprzedawanych wyrobów, wprowadzonej w I kwartale. Natomiast na białoruskim rynku nasza sprzedaż spadła o 7,4 proc. do 3,5 mln zł. Spółka białoruska zintensyfikowała  swoje działania na rynkach innych krajów WNP (miedzy innymi: Kazachstanu, Uzbekistanu, Gruzji, Azerbejdżanu, Armenii, Turkmenistanu i Kirgizji) – mówi Adam Żurawski.

Zarząd ocenia, że obecnie nie występują przesłanki świadczące o trwałej utracie wartości spółek zależnych działających na rynkach WNP. Brak jest też przesłanek dotyczących zagrożenia kontynuacji ich działalności oraz ograniczeń w sprawowaniu nad nimi kontroli przez podmiot dominujący Aplisens SA. Grupa natomiast wciąż zmaga się z utrudnieniami rynkowymi.

- Wciąż zmagamy się z brakiem dostępności komponentów i ich wysokimi cenami, wydłużonych terminów dostaw, wysokimi kosztami transportu oraz cenami energii i gazu, ale wypracowane wyniki pokazują, że działamy elastycznie  i dopasowujemy się do sytuacji – podkreśla Adam Żurawski, prezes Aplisens SA.


reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
June 13 2024 13:49 V22.4.55-1