reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay
Przemysł elektroniczny |

Nestmedic w drodze na amerykański rynek

Nestmedic formalnie rozpoczął procesu certyfikacji PregnaOne System na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki przed amerykańską Agencją Żywności i Leków (ang. Food and Drug Administration – FDA).

Firma telemedyczna 3 sierpnia 2022 roku złożyła wstępne zgłoszenie (ang. Pre-Submission) do FDA.

Pozyskanie certyfikatu FDA jest kolejnym z wyzwań stojących aktualnie przed spółką. Certyfikat FDA umożliwi Nestmedic rozpoczęcie sprzedaży PregnaOne System w USA, które jest jednym z największych rynków zbytu urządzeń medycznych na świecie, a tym samym umożliwi spółce dalszy dynamiczny rozwój, w tym pozyskanie nowych kontrahentów i inwestorów oraz osiągnięcie zakładanych przez spółkę celów – czytamy w komunikacie.

Nestmedic to producent mobilnego rozwiązania telemedycznego Pregnabit do zdalnego badania dobrostanu płodu – badania kardiotokograficznego (KTG). Na PregnaOne System składa się urządzenie Pregnabit Pro oraz platforma Pregnabit Cloud.

Zarząd Nestmedic uznał, że powyższa informacja spełnia kryteria informacji poufnej, ponieważ dotyczy rozwoju kluczowego produktu spółki, co z kolei może mieć wpływ na przyszłą sytuację przychodową Nestmedic i grupy kapitałowej.

 


reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
June 13 2024 13:49 V22.4.55-1