reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay
Przemysł elektroniczny |

XTPL z ponad 2 mln PLN przychodów za drugi kwartał

Spółka szacuje, że w całym I półroczu 2022 r. przychody ze sprzedaży produktów i usług wyniosły około 2,97 mln PLN, co oznacza 21-krotny wzrost r/r.

XTPL SA, dostawca rozwiązań nanodruku dla rynku elektroniki, opublikował szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży produktów i usług, które w II kwartale 2022 r. wyniosły 2,04 mln PLN i były 26 razy wyższe w porównaniu do 0,08 mln PLN zanotowanych w II kwartale 2021 r.

Jak pisze spółka w komunikacie, na tak znaczące wzrosty wpłynęła przede wszystkim realizacja projektów z partnerami przemysłowymi. Obecnie XTPL prowadzi dziewięć zaawansowanych projektów, w ramach których klienci potwierdzają możliwość wykorzystania w swoich produktach innowacyjnej metody nanoszenia mikroskopijnych struktur przewodzących na komponenty elektroniczne. Jednym z tych klientów jest izraelska spółka Nano Dimension, z którą współpraca trwa od początku roku, zaś kilka dni temu zrealizowany i odebrany został jej drugi etap, co wiąże się z drugą transzą płatności dla XTPL.

Drugim źródłem finansowania działalności spółki w minionym okresie, oprócz przepływów pieniężnych z komercjalizacji trzech linii biznesowych, były wpływy z dotacji, z których XTPL korzysta w prowadzonych projektach B+R. Wartość pozyskanych dotacji w II kwartale 2022 r. wyniosła 1,31 mln PLN (wobec 1,03 mln PLN w I kw. 2021 r.) oraz 2,39 mln PLN w I półroczu br. (wobec 2,01 mln PLN w I poł. 2021 r.). Tylko część środków zostanie uwzględniona w rachunku wyników za I poł. 2022 r., zaś pozostała część ujęta zostanie w bilansie w przychodach przyszłych okresów. W związku z czym, ostateczny udział wartości dotacji w strukturze przychodów ze sprzedaży może się zmienić – czytamy w komunikacie.

 

Szacunkowy stan środków pieniężnych XTPL na 30 czerwca 2022 r. utrzymał się na stabilnym poziomie i wyniósł 3,4 mln PLN, wobec 3,7 mln PLN na 31 marca 2022 r. Jak wskazano w raporcie, w analogicznym okresie 2021 r. zmniejszenie poziomu środków pieniężnych wyniosło nieco ponad 2 mln PLN.

­– Zaprezentowane szacunkowe przychody ze sprzedaży za drugi kwartał i pierwszą połowę br. pokazują, że jak wskazywaliśmy wcześniej, XTPL kontynuuje proces wzrostu w zakresie komercjalizacji technologii. Pracujemy nad naszymi rozwiązaniami, aktywnie budujemy relacje z klientami i rozszerzamy sprzedaż. Przychody generujemy już ze wszystkich trzech naszych linii biznesowych, zaś największy udział w tej strukturze mają projekty z odbiorcami przemysłowymi. Jednocześnie, warto podkreślić, że rosną także pozostałe dwie linie biznesowe: urządzenia Delta Printing System oraz nanotusze. Cieszy nas fakt, że jeden z klientów dotychczas wynajmujący nasze urządzenie zdecydował się je wykupić. Stanowi to dla nas potwierdzenie atrakcyjności i skuteczności naszego produktu. Wykup powinien wydarzyć się w bieżącym kwartale – mówi Jacek Olszański, członek zarządu ds. finansowych XTPL SA.

Jacek Olszański dodaje, że do końca II półrocza spółka spodziewa się kolejnych transakcji sprzedaży. Jeśli chodzi o nanotusze, XTPL odnotowuje tu stabilny wzrost zamówień i utrzymującą się przewagę klientów przemysłowych.

– Cały czas pracujemy z klientami przemysłowymi. Te procesy ewaluacji, badania i sprawdzania możliwości naszej technologii, wchodzą na kolejne etapy zaawansowania. Otrzymujemy coraz więcej pozytywnych informacji zwrotnych. Jestem głęboko przekonany, że nasza autorska metoda UPD może trafić na wybrane linie produkcyjne elektroniki przyszłej generacji i będziemy wkrótce mogli poinformować o kolejnych osiągnieciach w tym zakresie – komentuje Filip Granek, prezes zarządu XTPL SA.

W I kwartale 2022 r. XTPL zanotowało  1.619 tys. PLN całkowitych przychodów, z czego 930 tys. PLN ze sprzedaży produktów i usług, a 689 tys. PLN z tytułu dotacji. Same przychody komercyjne w I kwartale tego roku osiągnęły poziom 45% całorocznej sprzedaży 2021. EBITDA Spółki wyniosła -2.406 tys. PLN, kształtując się na podobnym poziomie jak w I kwartale 2021, przy czym rozwój komercjalizacji ma już wyraźny pozytywny wpływ na przepływy pieniężne. Ich saldo, po pierwszych trzech miesiącach 2022 r. wyniosło -889 tys. PLN w porównaniu do -1.877 tys. PLN w analogicznym okresie roku ubiegłego.


XTPL SA opracowało autorską metodę ultraprecyzyjnej depozycji nanomateriałów (UPD), czyli nanoszenia ultracienkich struktur przewodzących prąd elektryczny, umożliwiającą innowacyjną produkcję elektroniki drukowanej. Technologia UPD opowiada na trzy megatrendy rynkowe w zakresie jej wytwarzania: miniaturyzacji rozmiarów oraz wagi urządzeń elektronicznych, zmianie ich form i właściwości, idąc w kierunku coraz większej elastyczności i trójwymiarowości, dbałości o ekologię poprzez wydajne wykorzystywanie ograniczonych zasobów przy jednoczesnym zmniejszeniu produkowanych odpadów.

Model działalności XTPL opiera się na trzech komplementarnych liniach biznesowych, które mogą generować niezależne strumienie przychodów: urządzenia prototypujące Delta Printing System, nanotusze przewodzące oraz głowice drukujące EPSILON przeznaczone do wdrożeń przemysłowych na linie produkcyjne globalnych producentów elektroniki nowej generacji. Wszystkie wskazane rozwiązania technologiczne oparte są na opracowanej przez spółkę technologii drukowania struktur przewodzących.


W 2020 roku wartość dynamicznie rosnącej branży elektroniki drukowanej wynosiła 41,2 mld USD (+11,0% r/r), w 2025 roku prognozowana jest na poziomie 63,3 mld USD, zaś w 2030 r. ma osiągnąć nawet 74,1 mld USD (za: IDTechEx). Oznacza to średnioroczny wzrost wartości rynku w latach 2020-2025 na poziomie 9,0%.

Według analiz rynkowych, CAGR branży urządzeń elektronicznych do prototypowania ma wynieść ok. 31% w latach 2021-2031 (za: Transparency Market Research). Globalna roczna sprzedaż drukarek do prowadzenia prac B+R oraz szybkiego prototypowania i produkcji małoseryjnej dla szeroko pojętej branży elektroniki drukowanej wynosi ok. 250-500 szt. rocznie, przy cenie ok. 50-500 tys. EUR za sztukę.


reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 14 2024 07:33 V22.4.46-2
reklama
reklama