reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay
Przemysł elektroniczny |

Ponad 20 mln PLN na projekty z programu Polska Metrologia

Metoda i urządzenie do pomiaru długości startu i lądowania samolotu czy standaryzacja pomiaru własności dielektrycznych materiałów dla 5G – oto 2 przykłady z 26 zwycięskich projektów.

Ministerstwo Edukacji i Nauki poinformowało, że rozstrzygnięto pierwszy konkurs programu „Polska Metrologia”. Zgłoszono 83 wnioski, z czego do finansowania zakwalifikowano 26 projektów na łączną kwotę wynoszącą 21 229 839,60 PLN. Pierwotnie budżet zakładał dofinansowanie na poziomie 20 mln PLN.

Oto tabela przedstawiająca wyniki pierwszego konkursu w ramach programu Polska Metrologia:

 WnioskodawcaTytułPrzyznana kwota (PLN)
1Politechnika WarszawskaStandaryzacja pomiaru własności dielektrycznych materiałów na potrzeby technologii 5G831 000,00
2Politechnika WarszawskaOpracowanie i wdrożenie nowoczesnych algorytmów analizy obrazów prążkowych na stanowiskach interferometrów do pomiaru odchyłek długości i mikrogeometrii powierzchni w Głównym Urzędzie Miar572 000,00
3Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (konsorcjum)Podstawy metrologiczne terapii z wykorzystaniem promieniowania jonizującego846 100,00
4Politechnika WrocławskaZapewnienie spójności pomiarowej wzorców świadków dużych rezystancji z możliwie najwyższą dokładnością854 100,00
5Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (konsorcjum)Metodyka oceny przydatności wybranych przepływomierzy zwężkowych do pomiarów dwufazowych ciecz-gaz975 590,00
6Politechnika Poznańska (konsorcjum)Analiza możliwości zastosowania sztucznej inteligencji w pomiarach nierówności powierzchni999 900,00
7Uniwersytet SzczecińskiOcena wpływu metrologii na gospodarkę w Polsce387 444,00
8Politechnika ŚląskaBadania i rozwój cyfrowych metod komparacji impedancji czteroportowych460 100,00
9Politechnika ŚwiętokrzyskaAnalizy termometryczne wybranych kontaktowych i bezkontaktowych pomiarów temperatury750 000,00
10Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława DąbrowskiegoZwiększenie dokładności pomiarów własności elektrycznych półprzewodników za pomocą ultraczułych metod stałonapięciowych, przy wykorzystaniu wzorców metrologicznych880 000,00
11Politechnika Krakowska im. Tadeusza KościuszkiOpracowanie Systemu Wirtualnej Maszyny Współrzędnościowej jako narzędzia optymalizacji strategii pomiarowej oraz wyznaczania niepewności pomiaru współrzędnościowego999 999,00
12Uniwersytet Mikołaja Kopernika (konsorcjum)Struktura rozproszonego optycznego zegara atomowego dla ogólnokrajowej metrologii częstotliwości990 000,00
13Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w KrakowiePrzygotowanie zabezpieczenia metrologicznego dla wprowadzenia do stosowania w Polsce systemów WIM działających w trybie „direct mass enforcement” (e-WIM)979 000,00
14Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława DąbrowskiegoBadania porównawcze w celu ustalenia relacji między stanowiskami odniesienia dla pomiarów mocy promieniowania elektromagnetycznego w zakresie sub-THz744 128,00
15Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Tele- i RadiotechnicznyInterferometr do pomiarów mikroregionów – charakteryzacja kształtu i parametrów optycznych mikroelementów869 000,00
16Politechnika Opolska (konsorcjum)Funkcjonalna analiza powierzchni w inżynierii mechanicznej999 900,00
17Uniwersytet Morski w Gdyni (konsorcjum)Koncepcja budowy infrastruktury metrologicznej w obszarze akustyki podwodnej w GUM1 000 000,00
18Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki (konsorcjum)Opracowanie podstaw hierarchicznych pomiarów dużych obiektów inżynierskich z wykorzystaniem metod punktowych i polowych999 900,00
19Politechnika Lubelska (konsorcjum)Innowacyjna technika pomiarowa wspomagana algorytmami cyfrowego przetwarzania danych na rzecz ulepszonych procesów i produktów999 851,60
20Politechnika LubelskaInteligentne techniki pomiarowe w diagnostyce i prognozowaniu pęknięć wałów oraz ich dokładności wymiarowo-kształtowej999 900,00
21Politechnika LubelskaMetoda i urządzenie do pomiaru długości startu i lądowania samolotu264 715,00
22Politechnika Białostocka (konsorcjum)Opracowanie metody i stanowiska do wzorcowania przyrządów pomiarowych dedykowanych do pomiarów rozkładów luminancji978 312,00
23Politechnika LubelskaIdentyfikacja długofalowych potrzeb i kierunków działań strategicznych w zakresie polskiej metrologii oraz jej rozwoju297 000,00
24Politechnika PoznańskaMetrologia nierówności powierzchni w technikach addytywnych999 900,00
25Politechnika Warszawska (konsorcjum)Opracowanie podstaw metrologicznych pomiarów biomedycznych z wykorzystaniem wybranych metod ilościowego obrazowania fazowego963 600,00
26Politechnika WarszawskaStanowisko do wielostanowego pomiaru zespolonej przenikalności elektrycznej i magnetycznej cieczy w zakresie częstotliwości od 10 MHz do 50 GHz588 400,00

W listopadzie ub. r. szef MEiN ustanowił program "Polska Metrologia", którego celem jest wspieranie badań naukowych lub prac rozwojowych związanych z metrologią, głównie w obszarach: zdrowia, środowiska, energii oraz zaawansowanych technik pomiarowych.
 


reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
June 13 2024 13:49 V22.4.55-2