reklama
© Pixabay
Biznes |

Minutor podpisał umowę dystrybucji magazynów energii

Minutor Cellarium, spółka zależna MINUTOR Energia SA, zawarła umowę na dystrybucję magazynów energii opracowanych przez Cellarium z katowicją spółką NETSU SA.

W odróżnieniu od umowy dystrybucyjnej z NETSU, o której spółka informowała komunikatem z kwietnia 2022 r., dystrybucja prowadzona będzie pod znakami towarowymi i firmowymi NETSU, wyłącznie na terytorium Polski. W tym celu Cellarium została udzielona sublicencja na używanie znaku towarowego NETSU, w zakresie niezbędnym do wykonania umowy – informuje Minutor.

NETSU w ramach wykonywania umowy, zobowiązana jest m.in. do zakupu produktów objętych umową wyłącznie od Cellarium, a także do reklamy sprzedaży magazynów energii oraz ich promowania w ramach prowadzonej działalności. Z kolei Cellarium zobowiązała się do nieprzenoszenia własności produktów oznaczonych znakiem towarowym NETSU podmiotom innym niż NETSU.

Umowa weszła w życie z dniem jej zawarcia i została zawarta na czas nieokreślony.

– Zarząd wskazuje, iż zawarcie niniejszej umowy z NETSU, posiadającym szerokie kompetencje sprzedażowe oraz strukturę ponad 150 partnerów na terenie Polski może mieć istotny wpływ na osiągane przez Cellarium, a w konsekwencji przez całą Grupę Kapitałową spółki, wyniki finansowe – czytamy w komunikacie.


reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
June 13 2024 13:49 V22.4.55-1