reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Enea Operator
Przemysł elektroniczny |

Enea Operator kupiła 327 tys. liczników zdalnego odczytu

Enea Operator rozstrzygnęła przetarg na dostawę 327 tys. liczników zdalnego odczytu z modułami komunikacyjnymi w technologii GSM. Łączna wartość podpisanych kontraktów to prawie 134 mln PLN.

W wyniku przeprowadzonego przez Eneę Operator przetargu podpisano umowy ze spółką Politech oferującą liczniki firmy Iskraemeco oraz z firmą Apator, która dostarczy liczniki własnej produkcji. Pierwsze urządzenia są już dostarczane i montowane u klientów.

– Liczniki będą wymieniane zgodnie z metodologią Enei Operator, a najważniejszym kryterium ułożenia harmonogramu wymian jest ważność cech legalizacyjnych dotychczas zainstalowanych liczników konwencjonalnych. Klienci nie muszą składać wniosków w sprawie harmonogramowej wymiany dotychczasowego licznika na licznik zdalnego odczytu. Zaznaczam, że nasi monterzy nie pobierają żadnych opłat za wykonanie zainstalowanie nowych liczników i inne czynności wynikające z obsługi układu pomiarowego – podkreśla Marek Rusakiewicz, p. o. prezesa Enei Operator.

Liczniki zdalnego odczytu (LZO) to nowoczesne urządzenia, które pozwalają na bieżące rejestrowanie zużycia energii elektrycznej, przyczyniając się do jej racjonalnego i efektywnego wykorzystania. Każdy odbiorca, u którego zostanie zainstalowany licznik zdalnego odczytu będzie rozliczany na podstawie rzeczywistego zużycia energii elektrycznej, bez konieczności wykonywania okresowych odczytów.

Zdalne liczniki są jednym z ważnych elementów inteligentnej sieci energetycznej budowanej przez Eneę Operator. Inwestycje w nowoczesną sieć dystrybucyjną w tym tzw. smart grid to jeden z kluczowych kierunków rozwoju Grupy Enea – podkreśla firma w komunikacie.

Zakupione w przetargu urządzenia będą dostarczane i montowane przez Eneę Operator w latach 2022 i 2023.

– Dzięki pozyskaniu 327 tys. liczników Enea Operator do końca 2023 roku zrealizuje założenia pierwszego etapu masowej wymiany urządzeń konwencjonalnych na urządzenia zdalnego odczytu. Zakup pozwoli na instalację nowoczesnych liczników u ponad 15% odbiorców przyłączonych do naszej sieci. Konsekwentnie realizujemy nasze plany wymiany liczników. Do końca 2025 roku chcemy, aby LZO były zainstalowane u co najmniej 35% naszych klientów, natomiast do końca 2028 roku u co najmniej 80% z nich – mówi Paweł Majewski, prezes Enei.

Enea Operator od kilku lat instaluje liczniki zdalnego odczytu u klientów o znacznym zużyciu energii, przede wszystkim kwalifikowanych do taryf przemysłowych. Obecnie jest ich zainstalowanych około 150 tys. Teraz nastąpił również znaczny wzrost liczby montowanych urządzeń u odbiorców indywidualnych. Jest on uwarunkowany przede wszystkim rozwojem mikroinstalacji prosumenckich, które wymagają zastosowania tego typu mierników.

Sukcesywna wymiana liczników wypełnia prawne zobowiązania Operatorów Systemów Dystrybucyjnych (OSD) dotyczące odejściu od liczników konwencjonalnych na rzecz liczników zdalnych. OSD do końca 2028 r. zainstalują liczniki z możliwością zdalnego odczytu u 80% klientów przyłączonych do sieci.


Grupa Enea dostarcza energię do ponad 2,7 mln klientów. Jest wiceliderem polskiego rynku elektroenergetycznego w zakresie produkcji energii elektrycznej. Grupa zarządza pełnym łańcuchem wartości na rynku energii elektrycznej: od paliwa, poprzez produkcję energii elektrycznej, dystrybucję, sprzedaż i obsługę klienta. Enea jest notowana na GPW w Warszawie od 2008 r.


reklama
Załaduj więcej newsów
June 13 2024 13:49 V22.4.55-2