reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© VIGOSystem
Przemysł elektroniczny |

VIGO: drugi najlepszy kwartał pod względem przychodów

W II kwartale 2022 producent detektorów i materiałów półprzewodnikowych VIGO System SA zwiększył przychody o ponad 12% r/r do około 20,3 mln PLN.

VIGO System SA, producent fotonicznych detektorów średniej podczerwieni, modułów im dedykowanych oraz materiałów półprzewodnikowych, w II kwartale 2022 r. osiągnął ok. 20,3 mln PLN przychodów ze sprzedaży, co w odniesieniu do tego samego okresu w roku poprzednim oznacza wzrost o 12,7%. Sprzedaż modułów detekcyjnych wyniosła 19,0 mln PLN (+12,2% r/r), gdzie najlepiej rosnącymi aplikacjami były transport, przemysł oraz nauka i medycyna. Jednocześnie sprzedaż materiałów półprzewodnikowych wyniosła 1,31 mln PLN (+21,2% r/r).

II kwartał 2022 jest drugim najlepszym w historii VIGO pod względem wielkości przychodów, dzięki konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju przyjętej w 2021 roku. Wyższe przychody Spółka zanotowała jedynie w IV kwartale 2021, kiedy to osiągnęła 22,3 mln PLN przychodów, na co główny wpływ miała realizacja zleceń w segmencie detektorów na rzecz dwóch klientów z branży systemów bezpieczeństwa oraz obronności.

Spółka podtrzymuje prognozę przychodów na 2022 rok, która wynosi 80 mln PLN. Przychody VIGO System SA w I półroczu 2022 wyniosły 32 mln PLN.

– Jeśli miałbym podsumować ostatni kwartał jednym słowem, mógłbym powiedzieć „rośniemy” mimo wielu wyzwań rynkowych. Ten wzrost widoczny jest w wysokości osiąganych przychodów, każdy kolejny kwartał jest lepszy od poprzedniego. Mam nadzieję, że to tempo będziemy mogli utrzymać. W II kwartale 2022 roku największe wzrosty sprzedaży naszych modułów detekcyjnych zanotowaliśmy wśród klientów z aplikacji przemysłowej: 10 mln PLN vs. ponad 7 mln PLN, oraz transportowej: 3 mln PLN vs. niecałe 2 mln PLN rok wcześniej. Jeśli chodzi o segment wojskowy, to tutaj zamówienia nadal realizujemy, ale ich liczba obecnie się zmniejszyła w porównaniu do zeszłego roku.  Ponadto rośnie także dział nauki i medycyny, który dla naszego rozwoju jest szczególnie ważny. Tutaj w II kwartale zrealizowaliśmy zamówienia o wartości wyższej o 36% względem tego samego okresu poprzedniego roku. Patrząc całościowo, pierwsze półrocze tego roku zakończyliśmy z przychodami na poziomie ponad 30 mln PLN i realizacją przyjętej prognozy rocznej na 2022 już w 40%. To bardzo dobry wynik, kolejne półrocze powinno być równie dobre – mówi Adam Piotrowski, prezes zarządu VIGO System SA.

Najwyższy udział w strukturze przychodów w II kwartale 2022 r. miały kolejno aplikacje: przemysłowa 49,3%, wojskowa 23,3%, transportowa 14,9%, nauka i medycyna 5,9%. Udział segmentu materiałów półprzewodnikowych wyniósł 6,5% w łącznej sprzedaży.

Najwyższe wzrosty sprzedaży względem II kwartału 2021 r., VIGO System wypracowało w aplikacjach: transport (+57,3%), przemysł (+37,7%) oraz nauka i medycyna (+36,2%).

Wzrost zamówień z rynku azjatyckiego

Spółka odnotowuje rosnący popyt na swoje produkty. W II kwartale pozyskała o ponad 30% więcej zamówień niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Szczególnie istotny wzrost zamówień odnotowany został z rynku azjatyckiego – zamówienia z tego rynku w I połowie 2022 r. były blisko trzykrotnie większe niż w 2021 r. Mniejszy wzrost – o 28% - odnotowano na rynku amerykańskim oraz europejskim – o 18%.

– Wzrost wartości pozyskanych zamówień bardzo nas cieszy. Z jednej strony potwierdza to stale rosnące zainteresowanie produktami VIGO oraz rozwój nowych aplikacji dla detektorów podczerwieni. Z drugiej strony ułatwia planowanie produkcji, co jest szczególnie istotne przy obecnych problemach z dostępem do niektórych komponentów elektronicznych. Dzięki większym zamówieniom od dotychczasowych oraz nowych klientów jesteśmy w stanie uzyskiwać lepsze ceny oraz krótsze czasy dostaw – mówi Łukasz Piekarski, członek zarządu VIGO System SA.

Nowe cele w nowej strategii rozwoju

W 2021 r. VIGO przedstawiło nową dwuetapową strategię rozwoju na lata 2021-2026, w której wyodrębnionych zostało 6 inicjatyw rozwojowych – obszarów technologicznych, mających umocnić pozycję spółki jako jednego z najbardziej innowacyjnych i dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw na rynku. Do 2023 r. celem spółki będzie kontynuacja rozpoczętych projektów B+R w zakresie technologii fotonicznych, układów scalonych, detektorów z materiałów III-V, epitaksji materiałów półprzewodnikowych oraz technologii źródeł podczerwieni. Rozwijana będzie baza technologiczna i techniczna. Strategia rozwoju pozwoli VIGO utrzymać 20-30% tempo rozwoju rocznie i ma przynieść przychody rzędu ok. 80 mln PLN w 2022 r. i 100 mln PLN w 2023 r. EBITDA na tym etapie ma urosnąć do ok. 40 mln PLN za 2023 r. Drugi etap strategii będzie realizowany do 2026 r. włącznie i polegać będzie na realizacji wybranych inicjatyw rozwojowych.


©VIGO System


reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 14 2024 07:33 V22.4.46-1
reklama
reklama